Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

Solyka Angi: Nehéz a kereszt

Fejedet töviskoszorú szúrja
Válladon már eleven a seb.
A Golgotán felfelé görnyedve haladsz,
Egyedül cipelve súlyos a kereszt.

Vas szögek hasították húsod
Ajkadat marta az ecet.
A dombetetőn, latrok közt állva
Istenem, nehéz a kereszt.

Domb alján körül a néped,
Katonák gúnyolják neved.
Imák szállnak, föl a magas égbe
Jézusom, de súlyos a kereszt.

Mária térdel, s imát rebeg sírva
Szeméből könny- patak lassan csörgedez.
Egyetlen fiáért Istenhez könyörög,
Lelkét megtiporja a nehéz kereszt.

Villámlás cikázik át a magas égen
Mennydörgés dördül, s sötét este lesz.
Hirtelen elhalkul minden madár hangja
S a néma döbbenetben ott áll a kereszt.

Bevégeztetett, suttogja még halkan
A magasságos égre fájón néz szeme.
Feje előre dől, csontjai roppannak
Drága vére ömlik, s megpihen szíve.

Bűneinkért halt meg, az ártatlan bárány
Értem és érted tette, értünk szenvedett.
Hogy megértsük hát végre, az Isteni áldást
Hogy van feloldozás, ha súlyos a kereszt.

„Harmadnapra, halottaiból feltámada, felmén a mennyekbe, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat…”

Solyka Angi: Sötét magány

Szomorúság s árnyék vonta be a fákat
A Gecsemané kert csendje sikoltozott.
Némán álltak körüle a bokrok
Lélekből sóhajtva, Ő csak imádkozott.

Egyedül borult némán, le a földre,
Arca megtört, könnyei hullanak.
Lelki viaskodás virít messzi róla
Karjai, vállai bánattól roskanak.

Magára maradt, ki mindenkin segített
Ki meggyógyított bénát és vakot!
Egyedül, elhagyva, magányosan, némán.
Kifosztva állt ő, ki mindig csak adott.

Követői sehol, messzebb alszanak már
Hiába igértek, gyenge az akarat
Vele imádkozni egy sem maradt ott, lám
nincsenek tettek, csak az üres szavak.

Mozgolódás támad, kemény léptek döngnek
katonák érkeznek, mint vérre vágyó vad!
Judás is velük van, mosollyal közelít
S Jézus arcára áruló csókot ad.

Megkötözik kezét, rabosítva viszik
Helyében a csönd és sötétség marad
S kakas ébredéskor, istennek báránya,
Még egy tanítványod, Péter is megtagad.

Ezt követően a katonák elfogják, elviszik, Pilatus elé állítják. Majd keresztre feszítik.