Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

Villax Richárd: Barátom, Varjas Hunor

 

Augusztus volt, amikor a város egyik végéből a másikba költöztem. Meglepetésemre rögtön Varjas Hunorba ütköztem, aki – mint pár perccel később kiderült – akkor már vagy húsz éve abban a kerületben lakott.
            Rögtön felismertem. Arca erősen rögzült bennem az általános iskolában, ahol egy osztályba jártunk. Ő volt az, aki az égvilágon mindenre és folyamatosan panaszkodott. Hol arra, hogy mocskos a folyosó, hol, hogy az fel van mosva, és csúszik. De panaszkodott persze a matektanárra és mindenkire.
            Ő is megismert engem, és a kötelező tiszteletkörök után (hogy vagy, hogyhogy erre jársz stb.), mintha el sem telt volna huszonöt év, panaszáradatba fogott:
            – Ez a nyár… mint valami horror film! Elevenen fő meg az ember. Régen sosem volt ilyen forróság.
            – Hát azért volt… – vetettem közbe.
            – Frászt! – legyintett rám. – Most is úgy összeizzadtam magam, mint aki bepisilt. A fejem belsejében meg keményre főne a tojás!
            – Becsüljük meg, ami van! – indítványoztam. – Télen ezt fogjuk visszasírni.
            – Én biztos nem! – zárta le a beszélgetést Varjas. Enyhe sértődöttséget sugallt testtartása, ahogy elindult.
            Persze úgy alakult, hogy legközelebb decemberben találkoztunk. Átlagos téli időjárás uralkodott a városban. A környező hegyekben már esett némi hó, de lent az utcák száraz szélcsendben pihentek.
            – A hideg szétmarja a bőröm! – sziszegte Varjas, miközben fejét kihajtott gallérjai közé húzta. – De gyűlölöm ezt az időt!
            – Ami azt illeti – kezdtem óvatosan. – Nyáron éppen az ellenkezőjét mondtad.
            – Ha mondtam is, nem azt gondoltam! –  jelentette ki volt diáktársam önérzetesen.                                                                   Sarkon fordult, és mentében a Hair musical egyik betétdalát dúdolta: let the sun shine (had ragyogjon a nap).
             Legközelebb jóval bizarrabb körülmények közt találkoztunk. Egy temetésen. Az ő temetésén. Ismeretlen kéz dobta be a gyászjelentést postaládámba. Nem tudtam meg, miért távozott viszonylag idő előtt, nem is kérdezősködtem.
             Csak álltunk ott páran a két méter mély gödör körül. A szeles október pár csepp hideg esővel verte arcunkat. Nem volt kétségem, hogyan vélekedett volna erről szegény Varjas.

             A következő év viszont az én számomra indult hasonlóan rosszul: egy télvíz idején elkapott tüdőgyulladás következtében március elején meghaltam.
             Ahogy lelkem felfelé lebegett, mint az elengedett vidámparki luftballon, helyre kis portásfülkét pillantottam meg a sztratoszféra határán.
             – Péter vagyok, azaz kőszikla –  mutatkozott be a benne lakozó, ősz szakállas öregember. – Sajnos én nem dönthetek az ügyedben, fiam. A kapu után, ha a balra nyíló folyósón végig mész, ott találod Jézust. Légy vele udvarias! – tanácsolta, miközben cinkosan kacsintott. – Tudod, ő a főnök fia.
             Elindultam, amerre mondta. Egy kitárt ajtó mögött hosszú hajú, szakállas harmincas férfi ült íróasztalnál, vörös sújtásos, fehér ruhában. Invitálására beléptem a szobába.
             – Meghallgattál, amikor nem volt kinek panaszkodnom – kezdte.
             – Jó Uram! – szakítottam meg gondolatmenetét – Most látlak életemben, vagyis halálomban először…
              – Két dolog létezik Földön és Mennyben, ami dühít: ha Atyám házában kufárkodnak, és ha félbeszakítanak – majd nyugodtabb hangon folytatta. – Írva vagyon, bár ez nálunk ismeretlen fogalom, hisz nem használunk pénzt itt a Paradicsomban, szóval megíratott: ha valakit meghallgatsz, engem hallgatsz meg.
           Intett, hogy bemehetek. A határsorompó után közvetlen ott álltak nagyszüleim, akik bemutattak dédszüleimnek, kikkel eddig nem találkozhattam.
           Nagyapám feladatának érezte, hogy körbevezessen ebben az égi édenkertben. Egy folyót láttunk, melyből ezüstös halak villantak ki, ahogy ugráltak jókedvűen. Az átlátszó vízből hátrébb egy unikornis ivott.
           – Itt mindig huszonöt fok van – magyarázott nagyapám. – A Főnök hatezer éve ide kapcsolta a termosztátot, azóta így maradt.
           Tovább menve láttunk egy csapat boldog gyermeket focizni, illetve a kislányok inkább tollasoztak. Arrébb középkorúak csoportja izgatottan társalgott arról, hogy Elvis Presley hamarosan végigturnézza a Mennyek Országát. Meghívott, külhoni vendégként Bon Scott fogja előadni  Highway to Hellt.
           Döbbenetemre egy ismerős, bajuszos figurát láttam pipázgatni. A kellemes idő dacára pufajkát viselt.
           – Ez meg hogy kerül ide? – hüledeztem.
           – Ő hozta a legtöbb hívőt az Úrnak – kezdte öregapám. – Amikor meghalt, mindenki az Égre nézett, és csak annyit szólt: „van Isten”.
           Zöldellő parkot láttunk. A fák árnyaiban sorakozó sakkasztalokat ősz hajú emberek állták körül, hevesen elemezve az ülők által játszott partik állását.
           Átsétálva a parkon vízesést láttunk. Szikláiból orchidea-szerű növények hajladoztak a rájuk szitáló vízcseppektől. Lentebb a vízesés kis tóban végződött, melynek kristály vízében színes halak kergetőztek.
           Kirítt a vidám képből egy alak, aki sziklatömbön ülve tüntetőleg hátat fordított a jelenésnek, és arcát két tenyerébe temette.
           Közelebb lépve Varjast ismertem fel e férfiban.
           – Most meg mi a baj? – kérdeztem meglepetten.
           Barátom fel sem nézett, úgy mormolta inkább magának:
           – Nincs témám!

       

 

Villax Richárd, 2023. okt.

 

Fotó: Imre Dóra

Villax Richárd – Ballada

Mondták: ne menj erdőbe, 

Ha belepi est ködje, 

Misztikus múlt tej-ködje!

Bajod lehet belőle. 


Erdőn este sok a vad. 

Mind véredre szomjaznak;

Életedre szomjaznak. 

Testedből csak csont marad. 


Így hát útnak indultam, 

Erdőbe vitt az utam. 

Esti erdőn vitt utam. 

Bármi jött, én nem bújtam. 


Inkább arról álmodom:

Gyilkos vadat bevárom, 

Végzetemet itt várom, 

Melyik lény lesz hóhérom? 


Szemembe néz, ha akar… 

Éjben csillanó agyar, 

Felém fúró kés-agyar. 

És már mindent vér takar! 


(Szívem madarak eszik. 

Fiókáknak azt viszik, 

Táplálékul azt viszik. 

Ez a dolguk! Jól teszik!) 


Vadkan szőre csupa vér. 

Bőrén csordogál, mint ér. 

Régi sebbe beleér. 

Kettőnk vére összeér! 


Megszületek tavasszal, 

Sok kis csíkos malaccal, 

Egyik csíkos malaccal. 

A lét mégis marasztal! 


Elmúlik majd néhány ősz, 

Hogy az úton szembe jössz,

Az ösvényen felém jössz.. 

Ijedten megrökönyödsz! 


Bámullak vad-szememmel,

Majd elnyel egy zöld tenger;

Erdei száraz tenger. 

Vár a város! Menj, ember!

 

Villax Richárd 2023. 

 

Fotó: Imre Dóra

Villax Richárd – A két madár

Városnak csúfolták a helyet, ahol Timofán az anyjával élt. Valójában maradt az az évszázados falucska, amilyen mindig is volt.

Timofánék a falu…azaz a kisváros szélén laktak a szinte állandósult sártenger közepén, egy vályogházban. Jobbára kukoricát termesztettek a ház melletti kis földjükön…

…na jó, az a föld inkább volt a hitelező banké, mint az övék. Nem bizonyult elégnek fizetni a napszámosokat, Timofánnak be is kellett állni közéjük kőkemény munkára.

A fiúnak egyetlen vigasz adódott: esténként, holt fáradtan, festegetett pár négyzetméteres szobácskájában. Anyja néha rosszallóan nyilvánult meg a „haszontalanul töltött időről”, és a festékekre, vászonokra, ecsetre, állványra kiadott kisebb összegekről. Nehezen értette meg, hogy ez az egy-két óra adott erőt fiának a nap többi részének elviseléséhez.

Timofán ilyenkor szárnyalt. Képzelete egzotikus tájakat vetített a vászonra. Olyanokat, hol még sosem járt. Felhőtakarta hegycsúcsokat, tengerszemeket, mediterrán városokat varázsolt a vászonra.

Egyik alkotásába belekezdve már az első ecsetvonásnál azt érezte: ez a kép most más lesz, mint a többi. Valami rendkívüli készül.

Az ecset nyomán lendületesen ég felé törő fák keltek életre. Némelyikük színes gyümölcsöket melengetett ágain. A leveleken átszűrődő napsugarak szinte egyenként kivehetőek voltak. A kép előterében egy idősebb, de legalább olyan szép fa burjánzott.

Timofán Paradicsomként tekintett az általa megálmodott tájra. És ha már Paradicsom, kapjon helyet az öreg fa egy-egy ágán két paradicsom-madár is. De nem maradhatott el a fatörzsön feléjük kúszó kígyó sem, ha már, ugye, a bibliai Édenkertre célzunk.

Amikor az alkotó leült, és gyönyörködött művében, elképesztő dolog történt. A két madár hirtelen lendületet vett, lerepült a képről. Egy-egy félkör után egymás felé repültek a kicsiny szoba atmoszférájában. Úgy tűnt: összeütköznek, a lábuk össze is ért egy pillanatra. De aztán egy hátraszaltót vettek, ezáltal egy szív alakot írtak le. Utána visszaszálltak a fára, majd a mutatványt néhány percenként megismételték.

– Ez az! – suttogta maga elé Timofán. Ha mégoly nyomorúságos körülmények közt is, de sikerült létrehozni a Nagy Művet, amelyet…

…nem tarthat meg magának. Önzőség megfosztani a többi embert e gyönyörűségtől!

            – Vidd el egy galériába! Állíttasd ki! – javasolta Timofánnak később egy barátja, akit történetesen tényleg Baráthnak hívtak, Baráth Ferencnek.

Nem volt sok választás, mert a városkában egyetlen galéria működött, az Umlaut Képtár. Az alkotó selyempapírba csomagolta festményét, és elindult a település központjába. A pénzesdobozból kivett egy fájdalmas összeget; gondolta, egyúttal a szokásos havi törlesztő részletet is befizeti a bankban.

A galériában maga a tulajdonos, Umlaut úr fogadta, aki ott ült íróasztala mögött, a kialított kevés számú kép között. A fiú engedélyt kért, hogy feltegye a falra Paradicsom című alkotását, majd várták a madarak repülését.

Nem is kellett sokat várni! A két csodalény a galéria termében is lerótta félkörét, majd levegőbe rajzolták szokásos „szívecskéjüket”. Utána visszaolvadtak a festménybe, mintha semmi különös nem történt volna.

Umlaut úr pókerarccal bólogatott.

            – Ötvenezer! – jelentette ki végre.

            – Annyit kapok? – nyilt tágra Timofán szeme.

Umlaut kacagására megremegtek a falak.

             – A lónak a micsodáját! Annyit fizetsz, ha azt akarod, hogy itt legyen a képed, és lássák hírneves képtáram látogatói.

             – Miért nekem kell fizetni, hiszen én dolgoztam vele? – rökönyödött meg az ifjú festő.

             – Foglalja a helyet! – vágta rá a galéria- tulajdonos.

             – Dehát alig vannak itt képek. Ugyan mi elől foglalja?

             – Nos, teszel az álmodért, vagy nem? –  zárta rövidre kérdéssel a vitát Umlaut.

Timofánnak hirtelen eszébe jutott, hogy legnagyobb példaképének, Modiglianinak is sok megalázó helyzetet kellett elviselnie, mielőtt ismert művésszé vált.

A fiú odaadta a hely tulajdonosának a banki törlesztésre szánt összeget. Szorongva ment haza, gondolván, anyja dühbe gurul a pénzátcsoportosítás miatt. Az kicsit kétségbeesett, fogta a fejét, de nem szidta le fiát.

A városban pedig terjedt a rendkívüli festmény híre. Sorban állás alakult ki a galéria előtt. Umlaut hamar rájött, hogy ha belépőt szed az érdeklődőktől, az jelentősen meggyarapítja amúgy sem kicsi vagyonát. A madarak szálltak szorgalmasan, mindenkinek, aki kíváncsi volt rájuk.

Timofán kínosnak találta naponta telefonálni a kiállítóhelyre, ezért csak minden másnap tette ezt meg.

            – Mérsékelt érdeklődés –közölte vele ilyenkor rezignált hangon Umlaut.

Egyik nap azonban maga a galéria-tulajdonos hívta az ifjú festőt.

            – Be kell jönnöd! – jelentette ki izgatott hangon.

A fiú cipőt húzott, és szinte loholt a nagy túlzással belvárosnak nevezett helység-központba. A képtár előtt az utcán állt a sor.

            – Úgy látszik, megsejtették, hogy jössz – vigyorgott Umlaut, miután Timofán átpréselte magát a tömegen. – Eddig alig egy-két lélek volt kíváncsi a madaraidra. De, úgy látszik, megsajnált a Festők Védőszentje, mert idevezérelte Benefit grófot, aki meg akarja vásárolni a mázolmányodat.

A sértő hangnemet Timofán fel sem vette, mert figyelme az Umlaut mellett ülő, nála is kövérebb alakra irányult.

            – Ne haragudjanak, de szó sem lehet a kép eladásáról! – jelentette ki a festő. A sort álló emberekre gondolt, hogy ők nem részesülhetnek a csodában, ha egyvalaki lakásába zárja a madarakat.

             – Nekem még soha, senki nem mondott nemet – szürcsölte Benefit gróf a fogai között.

A helyzet annyira képtelennek tűnt, hogy csend állt be közéjük, és ezt a csendet kihasználva Timofán kioldalgott a képtárból.

Otthon kellemetlen meglepetés várta. A tisztaszobában az asztalnál Bakó Bertalan végrehajtó ült, vele szemben anyja, könyörgő arccal.

–  Csak még egy kis haladékot! – rimánkodott az özvegyasszony.

      – Három nap! – mutatta fel bal kezén a számot Bakó.

      – Nem lehet..

      – Nem! – szakította félbe a végrehajtó az idősödő hölgyet, aki szomorú szemekkel tekintett most érkezett fiára. Ezeket a szemeket Timofán vádlónak látta. Önzőnek érezte magát, hogy dicsőségét előbbre helyezte a családnál, mikor a törlesztőrészletet Umlautnak adta.

Gondolta, sétál egyet a földjük körül – talán utoljára… Szembe jött vele szó szerinti barátja, Baráth Feri. Timofán elmesélte neki a nap két különös történetét. Baráth pedig összekötötte a két eseményt.

– Te ökör! – vonta le Baráth a konklúziót. – Menj vissza, kérj bocsánatot Benefit gróftól! A képet bármikor újrafestheted.

Az utóbbi mondat hatott. A föld megmarad, a kép ugyan nem, de újrafestheti. Timofán betárcsázta a Galéria számát az öreg, fekete, vonalas készüléken. Elhebegte Umlautnak, hogy változtatott döntésén, és kérte, hogy rendelje vissza Benefit grófot.

Másnapra beszéltek meg találkozót a Galériában. A fiatal festő köszönés után rögvest bocsánatot kért a gróftól, egyben közölte vele: változtatott hozzáállásán.

– Megveszem a képet – kegyeskedett Benefit. – De nem adok sokat érte.

Timofán rábólintott, és mégiscsak kapott annyit, hogy hazafelé bevihette Bakó Bertalannak a lemaradt törlesztőrészletet, és maradt egy kevés ételre is. Hazaérve felállította szobájában a vásznat, és újra festeni kezdte az Édenkertet. Azt hitte, boldogító lesz újra megalkotni a képet, de valahogy nem ragadta magával az a „rendkívüli dolog van készülőben” érzés, ami az első alkalommal. A festmény előterébe újra behelyezte a terebélyes fát, törzsére pedig a kígyót. Egy vastag ágra rápingálta a két madarat.

Hátralépett. A madarak üveges szemmel bámultak a semmibe. Hiába várt hosszan, nem mozdultak.

Rosszkedvűen feküdt aznap este ágyba. A szomorúság végül álomba ringatta. Másnap hajnalban, munka előtt, megszemlélte a képet. A madarak ugyanolyan halott tekintettel néztek a hajnali fényben, mint tegnap este. Csak mintha a kígyó lett volna közelebb hozzájuk. Timofán megrázta a fejét, gondolta, az álmosságtól lát rosszul.

Aznap is keményen, de rosszkedvűen dolgozott együtt a napszámosokkal a kukorica-földön. Este már egyértelműen látta, hogy a kígyó közelebb kúszott a paradicsommadarakhoz.

A szeptember nekik hozta előbb hűvös éjszakáit, mielőtt a városba ért. A konyhájukban már lobogott a tűz az öreg Jancsi-kályhában. Timofán összetekerte a vásznát, melyre az Édenkertet próbálta újra alkotni, és behajította azt a tűztérbe. Úgy érezte, a lángok nem csupán alkotását, hanem művészi mivoltát is elemésztik.

Ha nem lett volna annyira fáradt, biz’ Isten nem tudott volna elaludni. Alvás közben öntudatra tért, de mivel az ablakon át a párizsi Eiffel-tornyot látta, hamar rájött, hogy álmodik. Mindenesetre körülnézett, és egy műtermet látott maga körül. Dühös volt, hogy még álma is a gyászos valóságra emlékezteti. De azután középen vásznat látott, rajta tájképpel. A fák és a házak megnyújtott alakja egyvalaki művészetére emlékeztetette .És az a valaki ott állt alkotása előtt, ecsettel kezében. Majd Timofán felé fordult a jelenés..Szimpatikus arc, teátrális mozgáskultúra jellemezte.

– Amadeo Modigliani! – kiáltott fel az álmodó.

– Szólíts csak Modinak! – hajolt meg viccesen az álombéli alak. – A barátaim csak így hívtak, sőt, még az asszonyom is. Tudom, hogy gondban vagy – folytatta. – Kisegítelek. Tedd, amit mondok! Holnap fesd le újból az Édenkertet, napfénnyel és a fával, de a madarakat ne vidd a vászonra! Mielőtt még elfelejteném: a kígyót sem!

Modi újra meghajolt, és így búcsúzott:

– Arrivederci, ifjú barátom! Egy napon találkozunk majd egy jobb világban!

Timofán felriadt, összeszedte magát, majd újból kiment dolgozni a kukoricaföldre. Alig várta, hogy ráesteledjen, és követhesse példaképe álombeli alteregójának utasítását. Fél éjszaka fönnmaradt, de végül ott terpeszkedett a fa a vásznon, és önmagában is gyönyörű volt.

Reggel nem kellett már a földre mennie, végeztek a betakarítással. Timofán felülve az ágyban bámulta tegnapi művét, melyről még mindig hiányzott a két madár. Odakint viszont még élénk volt a kora őszi nap. A fiú valamifajta belső indíttatástól vezérelve az ablakhoz lépett, és kitárta azt.

Feje felett két tollcsomó suhant be. Mire a fára telepedtek, már ki lehetett venni kecses alakjukat. A paradicsommadarak tértek vissza.

Timofán nem sejthette, lesz-e kiállítva még valamely alkotása, esetleg lát-e pénzt valaha művészetéből, de azt egyértelműen érezte: a madarak most már örökre vele maradnak.

 

Villax Richárd 2022

 

 

 

 

 

 

Fotó: Imre Dóra

Üllői út 99

Október volt, korán sötétedett, ráadásul köd takarta be a várost. Vécsey Miklós nagybátyját látogatta egy kórházban, és most a parkoló felé botorkált a földre szállt felhőben. A Ludovika tér sarkánál járt, amikor átnézett az Üllői út túlsó oldalára.

Egy bérház vonzotta tekintetét, mely komor erődként terpeszkedett a sarkon. Sok vidám estét töltött ebben Béla barátja lakásán. Mindketten fiatalok és agglegények voltak ezekben az időben. Hajnalig csapkodták hát az asztalra a kártyalapokat, vagy nagy füstben, csendben sakkoztak.

Onnan ismerték egymást, hogy együtt jelentkeztek a metró-segédvezetői tanfolyamra. Az első naptól kezdve barátokká váltak. A metrónál töltött közös évek után Miklós váltott; ahogy mondani szokták, a versenyszférában helyezkedett el. És ahogy az lenni szokott, a találkozások száma fokozatosan csökkent. Immár évek óta semmit sem tudtak, hallottak egymásról.

Vécsey ingatlanközvetítő vállalkozásba kezdett. Amikor néha hasonló illatú helyiségekbe lépett, mint Béla lakása volt, melynek falai enyhe salétrom-szagot árasztottak, nosztalgikus érzések ébredtek benne. Most ugyanígy érzett, ahogy az épületet meglátta.

Elméjébe hasított: át kéne szaladni, lecsekkolni, vajon ott lakik-e még az öreg cimbora. Jó kaland lenne. És tudta: ki kell használni a pillanatot, különben végleg elszáll.

Elindult keresztbe az ilyenkor már gyenge forgalmú Üllői úton. Nem vette a fáradságot, hogy elbandukoljon a zebráig, inkább megvárta annak a három-négy gépjárműnek az elhaladását, melyek a belváros felé igyekeztek. Az ellentétes irányú sávokban látszólag nem közlekedett senki…

…kivéve azt az egyetlen ütött-kopott Opelt, mely a mellékutcából vágódott ki a ház takarásából. A köd még tovább rontotta a látási viszonyokat.

Vécsey Miklós erős ütést érzett ülepe táján, majd még erősebbet a fején. A hasító fájdalom elért egy csúcspontot, majd hirtelen megszűnt. Miklós a gumicsíkot húzva fékező, majd pár másodperc totojázás után repülőstarttal induló autó után nézett. Furcsa volt, hogy annak ellenére tovább hajtott a vezető, hogy büntetéstől nem kellett félnie, hiszen a gyalogos volt a szabálytalan.

– Piás vagy nincs jogsija – következtetett Miklós. Örömmel vette tudomásul, hogy kutya baja, sőt, kifejezetten könnyen érzi magát.

Ekkor már a járdán állt, és a bejárat feletti 99-es számot mustrálta. A kapu téglával volt kitámasztva, mintha valakik nemrég költözködtek volna a házban.

Ezt a téglát jelként értelmezte. Még jobban kitárta a kaput és belépett.

Nagyon ismerős volt minden. Jobbra a lépcsőház, előre az első udvar, utána a hátsó. Egy függőfolyosó hídként választotta el a két lebetonozott világítóudvart.

  – Tudok segíteni egy kis útbaigazítással? – ezt már az a különös öregúr kérdezte, aki a függőfolyosóról nézett lefelé. Miklósnak nagyon ismerős volt a Chaplin-kalapos, csíkos zakós úriember. „Bizonyára régebbi látogatásaim során találkoztam vele. Valami gondnok-féle lehet” – gondolta nem túl nagy meggyőződéssel.

   – Csaaak…ide jöttem – bökött egy földszinti ajtó felé.

   Bólintott az öreg, mint aki tud valamit. Vécsey bekopogott.

– Már vártunk – nyitott ajtót egy szintén idős, de az előbbinél egy

generációval fiatalabb úr.

De véletlenül se Béla volt az. Hanem…Miklós nagyapjára hasonlított! „Csak egy hasonmás. Barátom rokona” – nyugtatta magát Miklós. Kellett is, hiszen nagyapja majd’ két évtizede eltávozott az élők közül. Ráadásul beugrott neki egy dédapját ábrázoló régi fénykép – arról tűnt ismerősnek a fentről útbaigazító öregember!

 Mintegy megmutatva, mennyire nem lehet őt megijeszteni, az öreg invitáló mozdulatára belépett az előszobába.

Betekintést nyert a konyhába, ahol az asztalnál oldalvást sovány nénike ült kötött sapkában. Miklós nagyanyja egy kisebb agyvérzést követően hordott effajta fejfedőt, de hogy minden kétség eloszoljon meg is szólalt felejthetetlen, mély búgó hangján:

  – Feri, ültesd le bent a gyereket, mindjárt megyek én is! – de közben nem mozdult, magasra nézett a semmibe valahova. Alteregója tizenöt éve adta vissza lelkét.

A következő sokkot az jelentette, hogy a nagyszoba ugyanúgy volt berendezve, mint nagyszülei jól ismert, zuglói lakásában.

 – Nézz csak körül nyugodtan! – biztatta Miklóst az ősz ember. – Minden ugyanúgy van, mint régen.

Valóban úgy volt. A helyes kis porcelán figurák a vitrinben, a terítő a dohányzóasztalon… De nyugalom, biztos van valami racionális magyarázat erre az egészre!

             – Édesanyádat is látogasd meg! – szakította meg Miklós gondolatmenetét a kisöreg. A szomszéd lakás felé mutatott hosszú, sárgásbarna ujjával.

Az édesanya még apósa előtt hagyta itt az árnyékvilágot májzsugor következtében. Addig zugivóként tengette életét.

Miklós az öregember udvariasan tessékelő mozdulata nyomán ismét az udvarra lépett. Felszegte állát, úgy lépdelt a következő lakás felé. Nem csaphatja be őt senki, még saját érzékei sem! Biztos, hogy van valami reális magyarázat a furcsaságokra!

A lakás ajtaja résnyire nyitva állt, ő pedig türelmetlenségében belökte. Belátott a szobába, ahol édesanyja ücsörgött kifakult, barna pulóverben. Csak éppen a szokásos teásbögrét nem kulcsolták kezei. Annak idején a teába némi rum, vagy egyéb más alkoholtartalmú ízesítés is került.

Az előszobából nyílt még egy szoba, melynek ajtaja most kivágódott, és nagydarab alak jelent meg mögüle.

– Te meg hogy a fenébe kerülsz ide?! – hitetlenkedett Miklós.  – Hisz most jártam nálad a kórházban…

             – Én se tudtam, hogy ilyen hamar itt leszek. Amint elmentél, jött egy roham, és…

Miklós nem akart többet hallani, hirtelen ráordított anyjára és nagybátyjára:

– Tudom, hogy a rokonaim vagytok, de remélem, ti is tudjátok, kivel szórakozzatok!

Kiviharzott az ajtón. Az udvaron azonban minden eddiginél bizarrabb meglepetés várta. Nem a hinta, hiszen az elvileg ott lehetett idáig is, csak elkerülte figyelmét. Viszont kiskamasz lány lengett rajta, valami buta dalt énekelve.

    Erzsike! Miklós általános iskoláskori szerelme. Nyaralni ment szüleivel, egyik kis barátnőjével beúsztak a matracon evezve. Vihar tört ki. A másik kislányt kimentette a rendőrségi motorcsónak, de Erzsike messzire sodródott. 

     Miklós anyja jól beivott, úgy merte csak fiával közölni a hírt. A fiú napokig nem hitte el az akadozó nyelvű asszony mondandóját, majd agya legmélyebb bugyrába temette Erzsike emlékét. Másképp nem bírta volna ki. Nagyon szerette, azzal a tiszta kötődéssel, amit csak a félig még gyermekek érezhetnek.

     Most pedig itt hintázik a kis Erzsi, arca mintha halvány, zöld árnyalatot öltött volna, ahogy vízbefúltakhoz illik, vagy csak a fény és köd kombinációja teszi.

     Alig ocsúdott Miklós, egy tarka keverék kutya rohant feléje, ugyanazzal az elánnal, mint amikor kéthetes táborozásból jött ő haza. Ifjúkori barátja volt ez a jószág, akit Mázlinak keresztelt el. A bohókás külső és a boldog vonyítás összekeverhetetlen volt, annak dacára, hogy Mázli kutya elméletben már évtizedekkel ezelőtt el lett temetve a kiskert hátsó végébe.

      Vécsey Miklós megrészegülten az elmúlt fél órától kábultan esett szinte neki a legközelebbi ajtónak. „Mákosodó” hajú, zömök férfi jött elő, talán a zaj hatására.

    – Végre, Béla! – rikoltott önkéntelen a letaglózott férfi. – Mi van veled, cimbora?!

    – Nem tartod a metrósokkal a kapcsolatod – ingatta fejét a barát. – Biztosan én voltam a téma egy ideig. A Déli kihúzóban cigiztem, beszédültem a pályára, rövidre zártam a rendszert.

  – De látom, megúsztad – Miklós kétségbeesve várt egy igent. De nem kapott.

  – Úgy nézek én ki, mint, aki megúszta? –  Béla felmutatta alkarját, ahol égési sérülésre, vagy inkább komoly áramütésre utaló, vörös-fekete foltok terpeszkedtek. Csakúgy, mint arca jobb felén, ezt Miklós most vette észre. Végre kiszakadt belőle a kérdés:

    – Mondd el, kérlek, mi ez a kavalkád itt körülöttem?

    – Gyere! – intett Béla, mint aki megsajnálta az eltévelyedettet.

  A szobába léptek, ahol egy kisszekrényen ósdi tv-készülék állt. A képernyőn éppen egy betonon nyugvó holttestet takartak le sötét nylonnal, de még éppen kiviláglott arca. Miklósnak ismerős volt ez az arc. Leginkább a tükörből.

    – …az Üllői úton átigyekvő gyalogost a 99-es számú ház előtt gázolták el. A sofőr segítségnyújtás megkísérlése nélkül továbbhajtott. Mivel a gyalogos kelt át szabálytalanul az úton, feltételezhető, hogy a gépjármű vezetője ittas volt, esetleg jogosítvánnyal nem rendelkezett, ezért távozott sietve a helyszínről.

 

Villax Richárd 2021.

 

 

 

 

 

Fotó: Vaszkó Viktor