Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

Pruzsinszky Sándor – Faustus

Vöröslött  a  hajnal  a  Faustus  törpebolygón.  A   Parancsnok   reggeli  szózatát  visszhangozva  verték  vissza  az  acél-  és  üvegfalak,  a  rettentő betonépítmények,  beton-alul-  és  felüljárók.  A  hasonnevű  főváros  iskoláiban  megkezdődött  a  tanítás.  A  diákok  itt,  az  Inspektorok  iskolájában  is  a  robotőr   kameraszeme  előtt  állva,  szótlanul  hallgatták  a  sötétben az  élelemmel  és  energiával  való  takarékosságra  intő  parancsot,  amelyet  a  Föld  újabb  lázadása tett  szükségessé.  A  világítást  csak  a  tanár,  Leonardó  beléptekor  kapcsolta  fel  az  őr- robot.  A  tanulók  addig  hátratett  kézzel  állva  hallgatták  a napiparancsot.  Aki  netán  megmukkan, vagy  ellép  a helyéről,   annak  hátra    köti  a kezét  a  tanőrség  ügyeletese:  a  legelső  főparancs,  ahogy  a  Bolygókódexben  is  olvasható,  a  totális  fegyelem.  Ami  azt  jelenti:  semmit  se  szabad,  kivéve,  amit a  nagykódex  vagy  a  Parancsnok kifejezetten  megenged. Ezt  ötéves  korától  kezdve  minden  Faustus-lakó  tudja  már.   

 • Mint tudjátok – kezdte  előadását  Leonardó. –  szépapáink  generációjának  sikerült  a  túlnépesedett,  önpusztító  hajlamú,  elviselhetetlen  klímájú  Földről  átköltözni  egy  épp  erre  tartó  meteoritra,  tehát  a mi  kis  bolygónkra,  melyet  azóta  a  világegyetem legtökéletesebb  emberi  művévé  tettünk,  egyben leigázva  és  szolgánkká  téve  a  Föld  lakosságát..  De  azt  is  tudjátok,  ugye,  hogy,  habár  alávetettük  akaratunknak,  létünkben  mi  is  függünk  leigázott anyabolygónktól,  hiszen  a  Faustus  sziklatalaján  jószerivel  nem  terem  meg  semmi…Úgyszólván  mindent  a  Földről  szerzünk  be…Éhenhalnánk,  ha  kiengednénk  őket  a  hatalmunkból!  El  ne  felejtsétek,  hogy  a  mi  népünk,  a  neodruida  az  emberiség olyan  elitje,  mely  nem  kíván többé keveredni  a  közönséges  földlakókkal…Igen,  mi  a  homo  sapiensnek  egy  tökéletesített  válfaja  vagyunk,  annak  köszönhetően,  hogy  nem  kell napi   fáradságos munkával  előállítanunk  az  élelmet,  megtermeli  azt  nekünk  az   alávetett  Föld —  csak  legyetek  mindig  résen,  ha —  mint  inspektorok  — azt  tapasztaljátok,  hogy  a  kockafejű  földbéliek  valahol  vonakodnak  átengedni  nekünk  az  általuk  megtermelt  javakat…

 Leonardo  végignézett  a fülük  mögött  szorongás gátló  chippel  felszerelt,  egyenruhás  nebulókon  és  hirtelen  megmagyarázhatatlan  szomorúságot  érzett.  Vagy  inkább  sajnálatot?  Embereket  látok,  akik  nem  emberek,  csak  példányok,  velem  együtt  — gondolta —  Fiatalok,  akik  sose  láttak  még  igazi  fákat,  bokrokat,  folyót  vagy  virágos  mezőt  és  a  legtöbbjük sose  fog  kilépni  a Faustus  sívár  betonvilágából…  De  fennhangon,  nem  esve  ki  a szerepéből,  ezt  kérdezte: 

 • Mit gondoltok,  hogy  tudjuk  a  célunkat  elérni?  A  földlakók  lázadását  letörni?

Több  kéz  is  a magasba  emelkedett.  —  Az  ön  édesapjának  nagyszerű  találmányával,  az  ózonbombával!  —  harsogták  kórusban  a lelkes  nebulók.  Ekkor  csengetés  hallatszott,  az óra  véget ért.  Feltették  a  mindig  maguknál  hordott ,  rózsaszínben-láttató  szemüvegüket  és  szigorú  menetoszlopban  távoztak.  

Az  átkozott  ózonbomba,  gondolta  Leonardó,  tíz kilométeres  körben  levegővé  változtatja  az  embereket.  Színtelenül,  szagtalanul,  tűz  és  robbanás  nélkül  eltünteti  őket,  porszem  se  marad  utánuk  —  de  a  környezetet,  meg az  élettelen  tárgyakat  sértetlenül  hagyja.  Az  atom-  és  a hidrogénbomba  csak  játékszer  e tökélyhez  képest, amit  a  Parancsnok  „negatív  teremtésnek”  nevez.  Apját,  a  megalkotóját,  a néhai  Sziszifusz  mestert  nemzeti  hősnek  tekintik,  szobra  kétszeres  életnagyságban ott  áll  a  törpebolygó  legszebb  parkjának  közepén.  De  Leonardó  ki  nem állhatja  ezt  a Góliátot,  a  legutóbbi  koszorúzásakor  is  beteget  jelentett,  jócskán  kivívva  ezzel  a  Parancsnok  rosszallását.  Mert  önmaga  előtt  nem  bírja  tagadni,  hogy  gyúlöli,  akit  szeretnie  kell.           

Átment  az  ételelosztóba,  ahol  a nagy  képernyőn  —  mint  mindig  —  most  is  olvashatta  a  nevét:  jogosult  az  ebédre.  Csak  akkor  vette  észre  a  csoportosulást  és  az  izgatott  morajt,  annak  okán,  hogy  nem  jutott  mindenkinek  étel.   A  Földről  megint  nem  érkezett meg  az  előírt  mennyiség.  Többen  hangosan  követelték  a  rebellis  Amerika  azonnali  megzabolázását.  Leonardó,  érezve  magán  az  éhes  hoppon maradottak  alig  leplezett  gyűlölködő  pillantását,  hányingerrel  küzdött.  Felállt,  otthagyta  az  ételét.  A  feje  is  megfájdult,  ahogy  hazafelé  caplatott  a  fejeseknek  fenntartott  appartementek  egyikébe,  ahol  magányosan  lakott.  Útját  műanyag  virágok  és  zöldre  festett gumibukszusok  övezik,  melyek  csak  akkor  nyílnak  ki,  ha  a  szirmokba,  levelekbe  rejtett kamerák  működésbe  lépnek.  Ahogy  most  is,  amint  elhalad  mellettük…A  fejfájása  kibírhatatlanná  fokozódik.  Megáll,  gyorsan  lenyel egy  érzéketlenítő  tablettát.  Úgy  hat,  mintha  gumivá  válna  az  agya  is,  visszapattan  róla  minden  komolyabb  gondolat.  Leönteni  ezt a gumi-agyat  félliternyi   alkohollal:  maga  a  megváltás!

De  nem  lepődött  meg,  hogy  perceken  belül  felcsörrent  a telefonja  és  egy  hang figyelmeztette:  aki  hívja,  nem  intelligens  robot.  A  Parancsnok  szólt  hozzá:  az  amerikaiak  tényleg fellázadtak,  lelőttek  egy  élelemszállító  rakétát!  Azonnal  indulni  kell,  megleckéztetni  a  rebellis  bandát!   Ha  ezt  megúsznák,  az  előidézné  a  dominó-effektust,  a  Faustuson  éhséglázadás  törne  ki,  rágondolni  is rossz!-  Azonnal indulnod  kell!  A  városnak,  amelyik  a rakétát  kilőni  merészelte,  mindenképp   pusztulnia  kell, …  Nyomás,  vár  az  űrsikló,  a  golyót  a fedélzeten  adják  át…

 • Miféle golyót?
 • A te  golyódat.  Mert  a  bombát  csak  két  ember  hozhatja  működésbe,  elfelejtetted?  Mégpedig  úgy,  hogy  egyesítik  a  két  golyót.
 • Eszerint találkoznom  kell 
 • Meg fog  keresni  téged.  A  részleteket  mobilon  kapod… Kapcsold  be  az  űrfrekvenciát!  —  Egy  kattanás  hallatszott,  majd  szinte  azonnal  az  űrhelikopter  surrogása,  amint  leszáll  a  ház  előtt.  A  gépen  álarcot  húztak  Leonardó  fejére  és  kezébe  nyomták  a kis  kézitáskát  az  ózongolyóval,  amit  a  csuklójára  erősített.                                

Egy  óra  se  kellett,  hogy  megérkezzék  a  Földre,  az  érintett  amerikai  városba.

Sötét  este  volt,  csak  az  égen  táncoltak  színes  karikák  és  villanások.  Úgy  tűnt, máris  tombol  a háború,  de  kiderült:  épp  Halloween  van,  a lázadó  város  polgárai  álarcos utcai  bulival  és  tűzijátékkal  ünnepelnek…

Kitűnően  időzítette  az  akciót  a  Parancsnok,  állapította  meg Leonardóban  a  stratéga,  ennél  jobb  időpontot  nehéz  lett  volna  találni! 

Már  az  álarcos  sokadalomban  ténfergett,  de  furcsa  volt,  hogy  nem  kap  újabb  utasítást.  A  Parancsnok  frekvenciája  hallgatott  a  fülcimpájára  szerelt  parányi  mobilban.  Ott  állt  az  önfeledt  forgatagban.  Elárvultan, álarcban.  Nincs  arcom,  gondolta,  mert a  Halál  vagyok.  Nincs  arcom,  üres  papírra  írt  parancs  van  a  helyén.

 • Nicsak, egy  oroszlán! —  búgta  egy  női  hang  és  egy  oroszlán-álarcos  nő bukkant  fel  a bódult  tömegből. —  Akkor  te  vagy  a  párom!  —  a  lány  egy  pillanatra  felmutatva  a  golyót,  figyelmeztetőleg  megszorította  hősünk  kezét  —  Javaslom,  ne  veszítsük  el  egymást,  oroszlánom.  Tegyünk  úgy,  mintha  szerelmespár  lennénk  — átölelte  Leonardó  derekát —  Gondolom,  nálad  sincs  frekvencia? .  Hősünk  csak  a fejét  ingatta és  arra  gondolt:  két egyforma  maszk,  micsoda  konspirációs   hiba!
 • Akkor húznunk  kell  az  időt,  míg  megjön  a  parancs,  hol  hajtsuk  végre.
 • Itt nem     Te  ismered  a  várost?
 • Azt se  tudom,  hogyan  fogjuk  működésbe 
 • Pofonegyszerű. A  te  golyód  kallantyúját  bedugod  az  én  golyóm  lukába —  a  lány  kihívóan,  érzékien  felnevetett  —  nem  ismerős  ez  neked?

Mindjárt  egy  egész  várost  fog  meggyilkolni  —  gondolta  Leonardó  —  és  ilyen  önfeledten  tud  kacagni!  Nem  látta  még a lány  arcát,  de  roppant  ellenszenvet  érzett.  Azt  is  tudta,  miért:  önmagát  kezdte  gyűlölni.

 • Csak  el  ne  felejtsük  az  időzítést  beállítani…
 • Ha nem  állítjuk  be,  egy  óránk  akkor  is lesz,  felszívódni  —  próbált meg  Leonardó  tárgyilagos  maradni – Minimum  egy  óra  kell,  amíg  az  A  és  B  kondenzrész  feltölti  egymást.  És  addig  is  ketyegéssel  És  van  egy  jelzőszem  is  rajta,  mely  az  első  félóra  végén  kigyullad.
 • Megnyugtató —  mondta  tompán  a  lány  —  De  hol  a  fenében  van  ilyenkor a  Parancsnok??  —  Isten  és  Sátán  egy személyben… Bár  sose  kerülne  elő – gondolta  Leonardó,  csodálkozva,  hogy  már  nem  érez  félelmet.

Gyönyörű,  érzéki  arc  vált  láthatóvá.  Miriamnak  hívják  és  márvány fehér  a bőre,  hollófekete  a  haja.  Odalett  a  konspiráció!  Az  akcióterv  szerint  sose  lett volna  szabad  meglátniuk  egymás  arcát…De  ki  törődött  most  a  halál forgatókönyvével?  Magával  ragadta őket  a  jelen  mámora.  Leonardó  is  ledobta  álarcát.  Kéz  a  kézben,  mint  egy  barlangon  át,  elindultak  a térről  kivezető  utcán. 

Egy  kapu  előtt  nagy  tömeg  kígyózott.  Mint  kiderült,  a  napi  kábszeres  adagjukra  vártak.  Két  fehérköpenyes  alak  adta  be  a  morfium-injekciót  a reszkető  embereknek,  valamilyen  igazolvány  ellenében.  Mint  kiderült,  a  Nemzeti  Morfium  Minisztérium  munkatársai.

 • Csak azoknak  jár,  akik  nem  szerepelnek  a  Gondolatrendőrség  napi listáján – világosította  fel  hősünket  a  fehérköpenyes  — Van  önnek  negatív  igazolása?
 • És azok  ott?  — kiáltott  közbe  riadtan  Miriam,  ahogy  megpillantották  a  járdán  sorban  fekvő    Úgy  feküdtek  ott,  mint  a viaszbábuk:  egyiknek-másiknak  még  remegett  valamelyik  végtagja – Valami  baleset  történt?
 • Csak a  szokásos.  Akiknek  nem  jár  a  kincstári  morfium,  hogy  elviselhessék  az  éhezést  és az  ötven  fokos  nappali  hőséget. 

Gyorsan  odébb  álltak.  Kiégett,  üszkös  falú épületek  közt  haladtak,  órákon  át.  Az  úttesten  szenny  és szemétkupacok  meg  c sontsovány,  kóbor  kutyák.

 • Ez Amerika,  2200-ban? —  riadozott  Miriam —  Félek,  Leonardó…Nagyon  félek.
 • És odahaza,  a   Faustuson  nem  féltél?
 • Olvastam a statisztikát:  errefelé  tíz  év  óta  nem  volt  eső.  A  csatornák  is  kiszáradtak.  Nem  csoda,  hogy  megtagadják  tőlünk  az  élelmiszer-adót.
 • Remélem, ha  hazaértünk,  elmeséled  a  Parancsnoknak,  amit  láttál.
 • Ha hazaérünk? —  nézett  a  lányra  ő,  csaknem  vidáman.
 • Mire gondolsz?  — hajolt  a  vállára 

Válasz  helyett  felbúgott  Leonardó  fülcimpája.

 • Itt a  Parancsnok —  hallatszott  kihangosítva  —  elnézést  az  üzemzavarért…  A   napszél  mágneses  ereje  eltérítette  a    De  korrigáltuk… Együtt  vagytok  már? 
 • De még  mennyire!
 • Akkor indíts!  A  nagy  városi park  kiszáradt  tavának  medrében  kell  a bombát  összeszerelni.   Most  tegyétek  magatok  elé  az  összetevőket,  megvizsgálandó,  rendben  vannak-e? 

Egy  parkoló  autó motorházára  kirakták  a két  golyót,  óvatlanul,  mert rögtön  legurultak  a  földre.  Egy  maszatos  arcú  kisgyerek  ott  ólálkodott,  rögtön  felkapta  őket  s  futásnak  eredt.

 • Jesszus! —  sikított  Miriam  —  a  golyók,  a  golyók!  Kapd  el  gyorsan
 • Eszemben sincs  —  mosolygott  Leonardo  —  hadd  játsszon velük  szegény.
 • Elment az  eszed??  A  láncreakció…
 • Nem lesz  semmi  láncreakció.
 • De hát…
 • Ártalmatlanok.
 • Tréfálsz? Ezzel??
 • Megtaláltam apám,  Sziszifusz  végrendeletét.
 • És??
 • Ezek gyerekjátékok.  Nincs  bennük  hatóanyag.
 • Hát akkor  hol  van?
 • Sehol,   Magával  vitte  a  sírba  a  bomba  technológiáját.  Érted?
 • Szóval akkor…
 • Igen: nem  létezik.
 • Tehát akkor…
 • Sziszifusz gyűlölte  a  zsarnokságot.  De  nem  akart  éhen    Azt  se  akarta,  hogy  egyenként  törjék  össze  a  csontjait.  
 • Inkább kitalálta  nekik a  világ  legtökéletesebb  bombáját.  Aztán 
 • Áldassék a  neve! 
 • De a  Földet  megfenyegette  vele…és  halálosan    És én  attól  félek,  az  emberiséget  már  az  se fogja  megmenteni,  hogy  nincs  meg.
 • Gondolod?  Miben  bízol?
 • A napszél  mágneses  eltérítő  erejében.
 • Egy szót  se  értek  ebből.
 • Sziszifusz,  az  én  zseniális,  de  folyvást  rettegő  atyám   kiszámította:  egy  hasonló  mágneses  robbanással  járó  óriás  napkitörés,  mely  a  Faustust  a  Föld felé  repítette,  még  a mai  napon  megtörténik….Tudod,  milyen  következménnyel?
 • Félek. Talán jobb lenne,  ha  el  se  mondanád…
 • A Faustust,  ezt  a  túlfejlett,  gonosz  törpét,  amely  minket  is  megszült,  a  napkitörés  ereje kiszakítja  pályájáról  és ismeretlen  messzeségbe  taszítja.  Meg  se  áll  a Jupiterig. Érted?  A  Föld 
 • Micsoda altató szöveg!  A  Parancsnoktól  tanultad?

Ekkor  a  Föld,  mint  a  hirtelen  lefékezett  gyorsvonat,  megremegett.  „Földrengés!” —  hallatszott  innen-onnan.  De  afféle  tornádó  volt  inkább.  Fülsértő  süvítés,  a  szél  letépte  a  felhőkarcolók  tetejét s a  hajnali  égen  a Faustust  látták,  amint  tűzgolyóként  távolodik.  Az  emberek,  mint  esőben  a  hangyák,  rémülten  összekapaszkodtak. 

 • A napszél  mágneses  ereje?  Manapság  így  hívják  az  Istent?

Leonardó   nem  válaszolt. Felugrott  egy  autó  tetejére,  a  rémült,  reszkető  tömeg  köréje  gyűlt. 

 

 • Emberek, ne  féljetek!  A  Faustus  nincs  többé…Pozdorjává  égve,  meg  se  áll  a  Jupiterig!  A  Föld  felszabadult!

Hálás  moraj  hallatszott.

Megvan  a  Föld  új  vezére  —  gondolta  Miriam  szorongó  szívvel  —  csak  rakétája  ne  lenne  hozzá…         

Fotó: Imre Dóra

Pruzsinszky Sándor – A Mátrix Füstje

(Egy  ártalmatlan  bűncselekmény  krónikája)

                                                                                   Jobban  örülök  annak,  ha  azt  veszik

                                                                                   komolyan,  aki  nem  vagyok.

                                                                                   (Fernando  Pessoa: Kétségek könyve)   

 

Mindez  azután  történt,  hogy  Gedeon,  a  bukott  kertszakértő  és  publicista  elefántokkal  álmodott.  Előző  este  egy  természetfilmet   nézett  a  tévében.  Az  elefántok,  megpillantva  egy  agyarvadász megölte  társuk megcsonkított   tetemét,  megvadultak  és  fújtatva-trombitálva  törni-zúzni  kezdtek.

Hősünk  a  ház  előtt  megálló  kukásautó  fújtatására  riadt  fel.  Egyedül  volt  a  sötét  szobában  és  halálfélelmet  érzett.  Egy  hét  óta  kínlódott  egy  környezetvédelmi  témájú  cikkel.  Naphosszat  a  számítógép  előtt  gubbasztott.  És  mi  értelme  volt?  A  mondatai  suták,  a jelzői  fakók,   a  gondolatmenete  folyvást  megbicsaklik.  Félelem  szorítja  a  szívét,  ha  reggel  leül  a  billentyűk  elé.  Azóta,  hogy  a  hatóság  embere,  egy  vastag  szemöldökű, tésztaképű hivatalnok,   azt  mondta  neki:  — Baj  van,  barátom.  A maga  cikkei  egyre  pesszimistábbak!  A  legutóbbi  egyenesen  felháborító!  —  Hisz  én  csak a tényeket  írtam  meg…  —  Azt  a  hajléktalant,  aki  cigarettára gyújtott  és  elégett  az  illegális  szemétben??  —  Talán  nem  történt  meg?  —  motyogta  Gedeon  ijedten —  Vannak  tények,  amik  csak  arra  jók,  hogy  izgalmat  keltsenek…Több  felelősséget,  barátom!  Holnaputánra  Írja  át,  ez  így  nem  jelenhet  meg  a Kiskertünk című  lapban,  hogy  képzelte  ezt?? —  Azóta Gedeon  egyik  cigarettát  a  másik  után  szívja.  Nem  akarnak  a  helyes  szavak,  a  megnyugtatók,  a  tollára  jönni,  már  az  ellazító  dohányfüst  sem  segít:  amit  napközben  leír,  este  a  szemétbe  dobja.   A  kialvatlanságára  gyanakszik,  Nem  csoda: mióta az  autópályát  kőhajításnyira  hozták  a házhoz,  folyamatos,     

fenyegető  dübörgés  hallatszik,  mintegy az  Apokalipszis közeledtét  idézve… És  Gedeon már  meg  sem lepődik ,  amikor  Vera, a   felesége  (egykori  balatoni  szépségkirálynő)  egy  fagyos téli  délutánon  közli  vele:  lecseréltette  a  lakás  kulcsait…  

„Miért  teszed  ezt velem? —  kérdi  hősünk,  remegő  kézzel egyik  cigiről  a  másikra  gyújtva,  a  közelebbről  meg  nem  határozott  Teremtőt, miközben  kupacba  dobált  holmijait  csomagolja  —  Csak  nem  azért, mert  életemben  először  leírtam  a  sötétről,  hogy  sötét?”.

És  akkor  megjelenik  Manyika,  a  műkörmös,  akit jobb  körökben körömépítő  művésznek  neveznek.  „Lakás  olcsón  kiadó”  apróhirdetéséről  ugyan  kiderül,  hogy  az  csupán  egy  ágybérletet  leplez,  (mi  tagadás:  csakis acélból,  hogy  a  műkörmös-szalont  ne  kelljen  vállalkozói  székhelyként  bejelenteni),  de  ez  nem  akadályozta  kettejük  szerelmi  fellobbanását.                                                                                                                                                           

 

 

 

     Manyika ,  aki  csibesárga  vagy  paprikavörös,  olykor  kéken  foszforeszkáló  építményekké  varázsolja  a  paciensek  körmeit,  („férfikörmöt  is  vállalok”!) már  az  első napon  kivetette  hálóját  azaz  túláradó, bazedovosan  csillogó  szemeit  a sikertelenségtől őszülő,  gondolkodástól  fáradt  férfira.  Nem  csoda,  hogy  az  érzéki  vonzalom,  oly  hirtelen,  mint  gubóba  rejtett  lepke,  támadt  fel  közöttük.  Gedeon  már  az  albérleti  jogviszony  első  reggelén Manyika  pomponos, körömlakk-szagú  szobájában  ébredt.    

A  körömépítő  nekilátott,  hogy  felépítse  magának  az  ő  érdekesen  csodabogár,  ágrólszakadt  új  kedvesét.   A  foltos  farmer  és  gombszakadta  ing  helyébe  Sherpa  kabát,  Bugatti  pulóver,  Dewberry  pólóing,  Reebok   divatbakancs  lépett ,  a  nyakában  piros  Gucci-sállal.   Esténként  vadnyugati  krimi  a tévében,  vacsora  egy  szushi-bárban, vagy nyalakodás  négyesben,  whiskybe  és  tequilába  mártva.  Azt  hinnéd,  igazi  felnőttmese!  De  a  szerelmes  éjszakák végzetesen  kiszolgáltatták Gedeont Manyika  parttalan  szerelmi  vágyának.  Nem  telt  sok  időbe,  hogy  lefokozódjon  azzá,  amit  az  apróhirdetés  ígért: szeretőből  valódi ágybérlővé,  akinek  megint  nincs  már kulcsa semmihez…   

 • Addig  maradsz,  amíg akarsz, te  lúzer,  de  fogod  a cuccod  és  átviszed  a cselédszobába!  —  hangzott  a  csalódott  körömművész    Mélyre  merülve  a  megalázásban,  az  kifáradt írónak ettől fogva  éjszakánként füldugóval kellett  aludnia,  hogy  ne hallja  a  zárt  ajtó  mögül  kiszűrődő  forró  zajokat…De  késöbb  már  nem  volt  szüksége rá:    

  hajlott  arra,  hogy  elismerje a  vérmes,  de  jószívű Manyika  kegyetlen  igazát.  Hisz  az  igazság  mindig  kegyetlen, ki  tehetne  ez  ellen?               

            Keserűen  mosolygott  a tükörben  visszanéző  bávatag  arcra:  „ötvenévesnek  kellett  lennem,  hogy  ezt  megértsem!”  Aztán  reggel,  borotválkozás  közben,  valami  kiáltást  hallott  a  szobából,  ahol  Manyika   a  tévét  nézte.

 • Mi baj?  —  dugta  ki  a fejét  a fürdőszobából,  állig 
 • Az, hogy  benne  vagy  a Kék fény- ben!
 • Én? Hol?
 • Nézd! —  sikította  a nő  –  Nem  látod?
 • Mit kéne  látnom?
 • Azt a  kabátot  ott,  azon  az  alakon…A  te  kabátod!  Egy  biztonsági  kamera  vette  fel,  bolti  lopás    közben…Éppen  kirabol  egy  álarcos  alak  egy dohányboltot  a te  kabátodban…Látod?  Pisztolyt  szegez  az  eladónőre.
 • Na és  aztán?
 • Ott van  az  a piros  szívecske  a gallérján,  amit  még  én  varrtam  rá,  nem  látod?…Te  kiraboltál  egy  dohányboltot??
 • Méghogy én??  Hogy  képzeled?…Hát  nem  emlékszel,  hogy  azt  a  télikabátot  két  éve  a  villamoson  felejtettem? 
 • Elhiszem, hogy nem  te voltál.  Az  ilyesmihez  bátorság  kell  —  legyintett  rá  lekicsinylőn a  csalódott  körömművész.  És  ez  most szíven találta    Valami  szöget  ütött  a  fejében. Mint  aki  megérzi:  csak  őrült  dolgok  tarthatják  egyensúlyban  a  lelket. 

Vett  egy  játék pisztolyt a  szemközti  bazárban,  zsebre  vágta  s  belépett  a  közeli  dohányboltba.

 • Mi  tetszik?  —  kérdezte  a  boltos,  egy  vörös hajú,  ravasz  képű  fickó. 
 • Hát…valami olcsó  cigi…Esetleg…
 • Austin? Mátrix?
 • Melyik itt a  legolcsóbb?
 • A Mátrix.   Mennyit parancsol?
 • Mondjuk…Kettőt.   Ötöt.   —  Készpénzre  vagy  kártyára? – Hősünk  előrántotta  a játék pisztolyt  és  a  veres hajúra  fogta — 
 • Ez itt  most  egy  bolti  rablás.   Csomagolja  be!

Amaz  meghökkenve  pislogott,  egy  percig  farkasszemet  néztek.  Aztán  az  árus  elnevette  magát.

 • Rablás?  Ne mondja 
 • Nem hiszi?
 • Maga egy  legyet  se  tudna 
 • Miből gondolja?  — kérdezte  ő  rekedten,  remegő  kézzel.
 • Fordítva tartja  a játékpisztolyát,  uram!  Ha  megkérhetem,  tartsa  rendesen,  a  halántékomra  irányítva,  hogy  a  biztonsági  kamerában  jól  mutasson…   És  ne  csak  öt  árva  dobozzal  raboljon  nekem!  Hanem  legalább ezt  a nagy  repi kartont  vigye, ha  már nem  a  kasszára  hajt… legyen  minimo  kalkuló  három  nagyrongy  a  kárérték  —  a  biztosítás  miatt,  érti,  ugye? Beírunk  háromszázat,  száz  a  magáé…Jó  lesz  így?   Ne   töprengjen  már,  ember!  Tudja  mit,  ha akarja,    összekötheti  hátul  a kezemet  is,  hogy  blikkfangosabb   legyen…amott az  alsó  fiókban  talál  spárgát  is  hozzá …na,  mi  lesz,  kötözzön  már!

Ám  hősünk,  felkapva  a  nagy  dobozos  kiszerelést,  már elhagyta  az  árudát.  Nem jutott  messze:  egy  méterre  a bejárattól  elejtette, mintha  izzó  parázs  lenne  és  úgy  húzott  el  onnét,  mint  a  nyúl.  A  pisztolyt  egy  kukába  dobva,  eltöprengett.   „Miért  vagyok  én  ilyen  tehetségtelen  a  rosszra?„  De  már valami  kéjes  dac  is  fészkelődött  benne.   „Talán  még nem  késő!  Hogy  megembereljem  magam.  Bebizonyítani:  én  is  tudok  olyan lenni,  mint  mindenki más! Igenis, meg  kell  tennem!”  Megkönnyebbülést  érzett.  Mint  gyerekkorában,  amikor  Münchhausen  báróról  olvasott,  aki  saját  hajánál  fogva  rántotta  ki  magát  a hétköznapiság  mocsarából…

Zihálva  osont  vissza  a  dohánybolthoz —  de  az  árudát  zárva  találta,  a  kifüggesztett  felirat  szerint  „technikai  okokból”.  Nevetett  ezen,  kicsit  kesernyésen,  mégis  megkönnyebbülten.

  „Ez  az  én  formám”.  Könnyű  kézzel  nyitott  ajtót  odahaza.  Ott  már  várták  a  TEK-esek  és  kezét  hátracsavarták,  majd  kattant  a  bilincs is,  szertartásosan.

 • Hát  mégis  te  voltál??  Mégis  férfi  vagy?  —  tördelte  a kezét 

Kevéssel  később  a  rabomobil  ablakából   nézve  a  fák  olyanok  voltak ,  mintha  óriási  kezek  kapaszkodnának  össze,  segíteni  a  megállíthatatlant:  egy  emberi  önérzet  feltámadását.

Még  az  őrszobán  is  nevetgélt.  „A  szerencse  kegyeltje  vagyok  — gondolta  —  Úgy  váltam  más  emberré,  hogy  ki  se  kellett  bújnom  a  bőrömből.”  Szinte már  boldog  volt.  Aztán  a  rendőrnyomozó  azt  mondta:

 • Lezártam  a  nyomozást.  Maga  leleplezett  egy  csaló  önbetörőt.  Ezért  dicséret    .  Hiába  akar  meggyőzni  az  ellenkezőjéről…De  le  kell  szoknia  néhány  dologról.
 • A dohányzásról,  ugye?
 • Meg arról  is,  hogy   ostoba  cikkeket  írogat.
 • Már egy  ideje 
 • Jól teszi…Csak  egy  dologra  válaszoljon még:  konkrétan  mire  gondolt,  amikor  elkövetőnek  adta  ki  magát?  —  hősünk  nagyot  nyelt —
 • Az álmomra.  Az  elefántokkal.   Akik törtek-zúztak.  —  Erre  az  oktondi  válaszra  a  közeg  összevonta  sűrű,  szigorú  szemöldökét.  Arra  gondolt,  hogy az  ártatlanságot,  mely mögött  az  ellenállás efféle vágya  parázslik, igenis kétszeresen kéne  büntetni.  De  megveregetve  hősünk  vállát,  csak annyit  mondott:
 • Jól van,  barátocskám, most elmehet.  Majd  postán  megkapja  papíron is,  hogy  maga nem  csinált 

Ahogy  kilépett  az  utcára,  Gedeon  azonnal  rágyújtott.  Úgy  érezte,  eluralkodik  rajta  a  kétségbe  esés.  Aztán  elszállt  ez  is,  mint  a  Mátrix  füstje

Fotó: Imre Gyula Bence

Vakrandi

– Kérsz  pirítóst, Malackám? – kérdezte  reggel  a párjától,  egy  kövérkés banki csoportvezetőtől Viki.  Imi, akit  a bankban állandó  szolgálati mosolyáról a kollégák csak Nyúlszájnak hívtak, vállat vont, ingerülten.

– Fenébe a  piritósoddal! Mikor tanulod meg végre, hogy én újabban  csak a barheszt eszem?

– Te meg tegnapelőtt  elfeledkeztél a  szülinapomról…Volt képed éjjel  hazajönni!

– Te se vetted észre, hogy a nadrágom alul kifeslett…Megvarrhatnád!

– Miért nem szóltál?

– Szóltam.

– Nekem?? 

– Ne hazudj! — toppantott Viki ingerülten, kiloccsantva  a kávét – Egy ideje  folyton hazudsz  nekem…Vajon miért? El akarod terelni  a figyelmet?

– Miről is? —

– Miről is, miről  is…hát erről az egészről – s kezével,  mint egy körzővel,  Viki  ingerülten körülrajzolta  a szobát. —  az  egész  posványról  amiben élünk!

– Szeretném megtudni, miről  beszélsz.

– … Pont erről, hát nem érted?? Hú, de elegem van ebből!  Hogy mindennap  ugyanazt a semmit hámozzuk –   úgy  teszünk, mintha házasélet lenne! S  valaki röhög a háttérben… —-  Valaki??  —  sziszegte  a  bankhivatalnok – A  te valakid!  — Viki  felpattant,  s magára  zárta a fürdőszoba ajtót.  A zubogó vízcső  fenyegetően sivított a falban.

Az  egész az  ólomkristály vázával  kezdődött.  A velenceivel.  Amit Viki a kiküldetéséről hozott haza.   Gyönyörű  darab  volt,  echte  muranói, ahogy Imi  mondta. Kivülről  sárgán  villogott, de ha belenézett. a  mélye kék  volt, sejtelmes, akár egy tengerszem.. Viki nagy becsben tartotta. Először az ebédlőasztal közepére tette-  Csak  másnap,  amikor elkottyantotta, hogy a  velencei kiküldetésen nem egyedül volt, ahogy  eredetileg mondta, hanem  a főnökével,  Bakóval, akkor tette  fel Imi  a ruhás szekrény tetejére  a  műtárgyat. A befőttek mellé.  Aztán másnap  egy  óvatlan, sietős  mozdulata kellett csak, hogy  a kőpadlón hat darabra törve, hatszor tükrözze vissza egy  világ végét..

– Utállak, Nyúlszájú!  .

– Mit mondtál??.– –      

– Azt, hogy nem látsz többé! .– szikrázott  Viki s már  ott se volt.

A  tapéta  meghitt, vörös giccsvirágai  meg szempillantás alatt lángra kaptak.

Imi rezignáltan  bámulta  a  szobát  benépesítő  matyóbabákat, (vagy két tucatot számlálhatott össze Viki kedvenceiből).  A  hallgatásuk, akár egy üvöltés, visszhangzott a lelkében.  Tehát vége!  Sokszor eljátszott a gondolattal, hogy egyszer  istenigazából  összevesznek  s  ő  szempillantás alatt  újra  szinglivé  válik…De  most, hogy bekövetkezett,  inkább valami  félelmet  érzett, nem  szabadságot.  Elvégre  már  tíz  nap is eltelt és  Viki  nem mutatkozott. A  megaláztatás, akár az éjszakai fogfájás,  nem  hagyta aludni.  Csak  forgolódott  a kétszemélyes nagy ágyban, végül  a számítógéphez  ült.  Üzenetet  akart írni Vikinek.  Hogy  mit, még  nem döntötte el.  Ahogy azt sem,  sértettre, vagy  békülékenyre   vegye-e  a  levél  stílusát. Persze, kérdés, hová  szökött  Viki?  Nem  az első eset  volt ez az eltűnés, egyáltalán  nem!  S  Iminek már az édesanyja  megmondta!.  Egy ilyen  szép lány, még  harminc sincs,   akire  a férfiak  azt a szót használják, hogy „bombázó”, és  lerongyosított farmerben  jár az  üzleti tárgyalásokra  is,  egyáltalán  nem való  Imihez.. Az  egészben  az a legmegalázóbb, hogy  gőze  sincs,  hová mehetett  Viki? Nyilván a  szeretőjéhez, akit  mindeddig titokban tartott…

Miközben  a buszra  várt,  megpróbálta  elképzelni  ezt  az embert, de  persze nem sikerült neki. .

Felszállt a buszra, hogy a  munkahelyére  jusson.  Közben, ki tudja hányadszor,  elrágódott  a kérdésen:  hol  rontotta  el?  Nem  talált rá  választ.  Körülnézett: egyetlen tekintettel sem találkozott. Az utasok  szorosan egymás  mellett  ülve  bámulták a  semmit, mintha lyukas lenne  az ég felettük.

Leült  egy szép  nő mellé, akit már többször látott  ezen a járaton. Ellenállhatatlan vágyat  érzett, hogy  elmondja neki  a  bánatát.  „Bocsi, egy  pillanatra” —  szólította meg, de a nő fel se nézett, csak intett:  ne zavarja, minden perce  drága. Tudta, hogy a  bankban  is ugyanez  a kép fogadja.  Férfiak  és  nők  ülnek és állnak, egy virtuális  világba sűllyedve,  fehér árnyékai  önmaguknak. 

És ekkor  cikkant egyet  Imi  okostelefonja..  Kivette a zsebéből.  A  féltenyérnyi  képernyőn egy  loboncos  hajú. szőkeség  jelent meg és  csábos  mosollyal a vérvörösre vastagított  ajkán üdvözölte őt a Randivonalon, ahogy mondta.  Közölte, hogy már  az első napon  száznál is több üzenet érkezett  a  részére,  az  „Álmosbagoly”  jeligére.  Iminek  nem volt ideje, hogy  reklamáljon:  ő  semmiféle Randivonalra nem  regisztrált  és  nem is  kívánja igénybe  venni ezt  a szolgáltatást.  Az okosketyere  újra  cikkant  egyet és  a  képernyő  vak tükréből hirtelen  egy  fekete  hajú lány fényképe tűnt  elő+  Kreol  szépség,  szomorú szemekkel.  S a kép szövege?  Hol bújkáltál eddig előlem?   Már éppen  azon voltam, hogy feladom  s akkor  megláttam a profilodat…Igaz, képet  nem  tettél fel magadról, de  valami azt súgja: te  vagy az, akit keresek.  Ha eléggé  kedves és cuki vagy, bármire képes leszek  érted!  A képernyő enyhén megremegett és  Imi elé lökött egy újabb társkeresőt:  Most annyira rád rontanék!  Bőrruhában és korbáccsal, mert rossz fiú voltál. Azért, mert nem vagy itt mellettem és nem szeretkezel velem.   

Hősünk anno, még  egyetemistaként olvasott  valamit  az elfojtásról, de nem  volt  ideje ezen töprengeni. Máris  jött  a következő üzenet:  Egy  tetovált mellű  lány írta: Te  nagyon titokzatos férfi  vagy ám!  Nem  mutatod meg az arcod, úgy teszel, mintha  elbújnál. Azt játszod, hogy létezel  is,  meg nem is?: Piszkosul beindultam  rád! Máris indulok! Hová jöhetek?…        ..   

Hősünk  megijedt.  Orwell  1984-e jutott eszébe, ahol  a számítógép a megfigyelés  eszközeként  fungál.  „Nem bújhatsz el,  beindulnak rád,  ha nem látnak”.  Aztán csak  somolygott e beteges párhuzamon  és este otthon  rögtön  leült  a képernyő  elé. –  Ismerve   gépe  különös,  szeszélyes önjáratait,  győzött a gyarló kíváncsiság.

Már olvasta is  az újabb  szöveget:  Nem tettél fel fényképet magadról…Mindig ilyen rejtélyes   vagy?  Sok nőt felizgatsz vele, de én a vesédbe látok!  Te sem  láthatod meg  az én  arcomat.

„Hát aztán?’–  gondolta Imi–  ’Azért mégis különös…Valaki  visszaélt az adataimmal”—de már bekúszott a következő is:  Ne tudd meg, te  Titokzatos,  mennyire vágyakozom  utánad: teljesen felizgattál, mikor ugrasz fel  hozzám?  S  két  perc múlva egy  újabb briliáns:  Megöllek, ha te is  olyan vagy, mint a  férjem! … Lehetek a  szex-rabszolgád?

 

De nem volt ez  tréfa!  Az  Álmosbagoly  jeligére  küldött  társkereső  üzenetek,  ellepve  és kiszorítva  minden más  információt.  vitustáncot jártak  a Titokzatos Férfi  körül. A nők dícsérték  férfias  szerénységét, láthatatlanságba bújó  varázserejét  és egyben  követelték:  kapják meg  tőle azt, ami jár nekikÁlmosbagoly  egyetlen  ráklikkeléssel   megállíthatta volna  ezt az áradatot,  de nem  tette meg.  Van-e, akit  ne vonzana  a lelkekben  felgyűlt  tengernyi  üledék  és  szemét ,  mely az  akaratlan  felkapart..sebekből  bugyog?     

”Minek kínozom magam ennyi  bolonddal?”    fakadt  ki  végül  hősünk . Már épp klikkelni akart, hogy  végképp lejöjjön az oldalról, amelyhez  igazából semmi  köze,  amikor  ezt az  üzenetet  olvasta:.   Mielőtt  szakítottam a  lüke párommal, azt képzeltem, szabadon kinyílok  majd,  mint  egy virág.  Most, hogy megtettem,  csak  a   magány  fojtogat.  Te is  ily  ostobán  dobbantottál?—  kérdezte az ismeretlen nő, aki  szintén  titkolta az arcát.    És másnap  újra, csak ennyi:  Visszacsinálnád,  ugye?   Csak gyenge vagy hozzá?. Ne  izgulj, nem kell válaszolnod!

Persze, hogy  nem  válaszolok,  válaszolt magában Imi. Eszem ágában sincs  visszakérődzni, ami elmúlt  Maradjon  csak Viki  ott, ahol van!  Felfújt  hólyag, kibírhatatlan!  Dacosan, önmaga előtt is tüntetve fütyörészni  kezdett  s akkor  meglátta  Viki  „Ne érints!”  feliratú , színes trikóját  az ágy alól kikandikálni: olykor éjszaka is,  nappal is viselte egyfolytában, a műrongyos farmerjához: Ne  érints! – szerette  odakiáltani vita  helyett, ha valami nem tetszett neki.- Számos ilyen pukkasztó lazasága volt, amivel  az  élet komolysága ellen  lázadt…  Hősünk kellő en  gyűlölte e fellengzős ruhadarabot,  de most, ahogy  kihúzta  az ágy alól, hirtelen  szomorúságot érzett.  Felrémlett  benne valami, –talán  nem is létező? – mélyebb  értelme  e ledérségnek.  Ne  érints! —  ez volt  Viki szavajárása,  minden tudománya, amit  már  bárzongorista  korában is tudott, amikor  megismerkedtek s ő azt  képzelte,  ez  a kívánság  csak  arra  a kétes  környezetre  vonatkozik.   Egy Imi-féle komoly férfire,  aki  ezt a gyerekes, érzékeny  szépséget birtokolja,  semmiképp  sem!    Már tudta, hogy semmit se  értett  meg Vikiből s ezt  a felismerést  az  ismeretlen  nő  levelének  köszönheti.  Gyerekkorában egy  mesében olvasta, hogy  minden ember úgy  működik,  akár  egy  lakat:  csak  egyetlen   kulcs képes kinyitni…Ürességet érzett, de akkorát, hogy csaknem  felkiáltott.  Valami  italt Keresett s remegő kézzel   hajtotta fel,  majd az  üres  üveget  a sarokba rúgta.  „Megvolt  a kulcs” – motyogta – Megvolt!”  S  felnevetett, fájón, részegen.  „Hülyeség ez a  Randivonal!. Ki az.  aki  kéz helyett egy kifordított kesztyűvel  fog kezet??”

Hajnalban  ébredt, zúgó fejjel.  Már várta  az ismeretlen nő üzenete: A  megérzésem  azt sugallja, hogy találkoznunk kell. Még  sosem éreztem ilyet.

Imi  rosszalva  olvasta ezt. Nem tetszett neki ez az erőszakosság. Még a végén elrontja a bánatát!  Már kezdte megszokni a komfortos vágyódást az után, amit  bizonnyal ő maga tenne  végleg lehetetlenné.  

Ám a gép  percent egyet:  Nem kell  válaszolnod. Sose fogjuk tisztázni, kik vagyunk.  Elég, ha  egy vakrandin találkozunk. Ma délután, az  Astoriánál, jó lesz?.  A kezedben élénk színű  valamit  lóbálj, erről  ismerlek  meg. majd.

A  vakrandin  nem  volt  szükség a  színes  trikóra.  Imi  és  Viki már messziről meglátta  egymást.                                                                 

Pruzsinszky Sándor                                                                                                                                                                                                                                                                      –  

 

 

Pruzsinszky Sándor – AZ ÍRÓ ÉS A HALÁL

(Feketeló)

Velencében kezdődött  ez is.  A híres író – mellesleg ismert vadkacsa-vadász és tiszteletbeli  bikaviador –  fejedelmi  fogadtatásban részesült  kedvenc szállodája előtt. Még ki sem szállt kék Buickjából, már  köréje  gyűltek  a tisztelők, rajongók és  vadásztársak.  A Gritti Szálloda  fényárban  úszó halljában  a   direktor várt rá és egy  segédszerkesztő, akit a készülő regényét gondozó  kiadó  csakis , hogy  a mű  a megállapodott  időben  megjelenhessen – jó előre odaküldött.

Az írót, mint korábbi látogatásai során is mindig, a város valószínűtlen szépsége és a csatornák halált idéző, enyhe rothadásszaga már az első percekben csillapíthatatlan izgalomba hozta. Valójában ezért az izgalomért, amely egy ritka szesztől való függőségre hasonlított, csakis ezért  látogatott el  minden  évben  a lagúnák városába. De nem utolsó sorban ihletet remélt az íráshoz is, mert  közel egy évtizede  nem publikált új regényt, csak  bajlódott a még befejezetlen kézirattal.  Mint ifjúkora óta mindig, napközben a  szertelen, de erőtől duzzadó sportember  benyomását keltette , holott minden reggel  a szorgalom  megszállott  vágyával ébredt, tudva, hogy  valójában csak az  írás számít és minden más a semmibe  vezet. De  egyre nehezebben sikerült azt a különös lázas állapotot  felidéznie, amely  az íráshoz  kellett. Leírt egy-egy oldalt reggel,  majd  délben összetépte, kétségbe esetten .  Olyasmit  észlelt, amit korábban  sosem:  üresen  ásítottak a szavak,  súlytalanul lebegtek a  mondatok-    mintha kimerült volna  ezerszer próbált tehetsége…

Megtartotta magának  e  rémisztő  felismerést.  Még önmagának  se akarta bevallani, hogy  már nem  megy  neki az írás.  A  barátai és a felesége előtt tovább játszotta  az örökké  győztes, harsány  macsót, akinek minden sikerül.  Egyre szélsőségesebb lett e látszat kiélésében. Egy  afrikai  vadászat  után  azzal  dicsekedett, hogy  ő  lőtte  ki  a véletlenül  arra  tévedt tigrist  s jutalmul  elnyerte  a  wakamba törzsfőnök lányának  kezét.…A felesége  mulatott ezen  a  „gyerekségen”, de  akkor az író  egy  kerti  fogadáson elővette  vadonatúj  vadászpuskáját és  ötven méterről   kilőtte  a kerti lámpát.  Néma csend  lett: a partyvendégek  találgatták, tréfa volt-e, vagy  őrület?  Néhányan, akik  nem  ismerték közelről,  úgy vélték,  ez  biztos  jele annak,  hogy kimerült  az alkotóereje  és  ráférne  már  egy  kis  kezelés  a  pszichiátrián…A helyzet valójában rosszabb volt, vagyis kézzel foghatóbb.  Reggelente kínzó  fejfájásra ébredt, emésztési zavarok  gyötörték,  a háta  és a lába fájt.  –  Egy kis köszvény,  picikét ugráló vérnyomás, rakoncátlan ízületek, mindez  normális, úgy ötven után…Az író dühösen vált meg orvosától, aki  azon  bölcselkedett, hogy a kezdődő  öregség  jeleit  nagyobb alázattal  kéne viselnie  annak is, akit az  Isten  eddig a tenyerén  hordozott.   

Ez  fortyogott  az íróban  az útkereszteződésben,  ahol  a találkozás történt.  A  lány  a járdaszigeten  állt, kezében  kartonpapír, rajta  nagy betűkkel : „Venezia”.  A  Buick  pár centire tőle állt meg, úgy, hogy  a hátsó  ülésre  épp  becsusszanhatott.  Az írónak rögtön  feltűnt  a szépsége:  sötét szeme, fekete hullámos haja, sudár   termete.  

– Nagyon lekötelezett, uram  —  mondta a lány  Velencében, amikor kiszállt egy  romos középkori  palota előtt – Elfelejtettem  megkérdezni, hogy hívják?

– Szólítson csak  Papának.  A  környezetemben  mindenki  így  hív – mondta az író, őszülő  állsörtéit 

A  Harry’s  Bárban  már várta  őt  régi  ivócimborája, a mixer, hogy  bemutassa legújabb  alkotását, egy  róla  elnevezett   szuperkoktélt.  Az író, aki  szeretett  kokettálni az elmúlással, előzőleg azt kérte tőle:  olyan  legyen az ereje,  „mint a halál első  csókja”.  De  ezúttal  csak tessék-lássék koccintgatott:  folyton a lányra  kellett  gondolnia.    

Aludni  sem tudott.  Az agya, akár  az elszakadt  filmszalag,  folyvást  azt a képet idézte fel, ahogy a lány  beszáll a kocsiba, félénk-kacéran őrá mosolyog,  közben  telt combja kivillan az ülésen.  Akkor  eszmélt rá, hogy  valószínűleg a kínkeservvel  születő  regényének   főhőse szállt  be  a kocsijába!

Aztán, ahogy  másnap  hajnalban  a kézirata fölé hajolt,  valami  szinte lávaként  felizzott benne.  Nem kellett  törnie a fejét, csak a lányra  gondolni  és engedelmeskedni a szélsebesen  születő mondatoknak, hogy  ez a forróság, már kihűlve a papírra folyjon.    

Két teljes oldalt írt tele.  Érezte a szöveg  lüktetését,  a  szavak mögötti  titkok  feszülését, ami  a jó írásait jellemezte.  Aztán  kiment a friss levegőre.  A Canale  Grande  egyik mellékutcájában  a lány jött szembe vele.

A Harry’s  Bárban kötöttek ki, egy sóhajtásnyira a  Nagy Csatornától,  egy  rompalota  közelében, amelynek  kőfülkéjében  a halál allegóriája állt:  egy  csontvázarcú  püspök  szobra.  –  Nyisd ki a szemed, öregúr! – szólt  oda vidáman  az író a csontváznak— Ilyen  szépet  még te se láttál! –   s  a  lány  felé  bökött. Odabent azonban  akadozott az ilyenkor  szokásos  évődő társalgás.  Az író elsőre alig tudott néhány udvarias  szót  eldadogni,  szinte fojtogatta a hirtelen  rátörő boldogság.   A lány  közelsége  hatalmas energiákat  szabadított fel  benne,  inkább  a hangjára figyelt, kevéssé  a szavaira. Bólogatott, de alig tudott odafigyelni, annyira  izgató volt  ez a  meleg,  mégis  kissé karcos hang.

Másnap  kézhez  vette   Ivancichék,  az egyik  legtehetősebb velencei  család  és  az író műveit lelkesen fogyasztó  Aspasia grófnő meghívását a tiszteletére  adott  ünnepi  vacsorára, a szálloda nagytermébe.

Nagy felhajtás volt, a  hosszú  asztal közepén, az író és felesége  mellett  a  meghívók – csupa kékharisnya   előkelőség – foglalt helyet.  A végeken és  sarkokon a helyi  tollforgatók, kiéhezve a díszvacsorára.  A  rikító színekbe  öltözött szalonzenekar már  épp  rázendített a Fekete a hajam, éjfekete  című  népszerű  velencei  dalra, amikor éjfekete  hajával belépett  a  lány.  Bemutatták  az írónak:  Adrianának  hívják  és  az Ivancich-örökség,  egy középkori  velencei palota  és  számos venetói  földbirtok egyedüli várományosa.  „Mennyi  esze van a véletlennek!”, gondolta az író, kissé  csúfondárosan,  mielőtt  belerévedt  volna  Adriana disztingváltan kihívó dekoltázsába.  

Irodalomról  csak  a grófnő  köszöntő  beszédében esett szó. Utána mindenki  rengeteget ivott. Az író   énekelt és  táncolt a rajongóival, majd  kedvenc  szerepét: a bikafuttatás  szakértőjét  játszotta el:  – —  Hölgyeim  és uraim,-kétféle bikatermészet van:  az egyik halálra szántan  szembefut  a torreádorral.  A másik, mintha meghunyászkodna, kunkort vesz, hogy  hátba támadhassa–  harsogta – Döntsék el, melyik a sikeresebb! — Maga  tehát  a bika pártján áll, miszter  Papa? – nézett a szemébe  Adriana  — Nagyon  tudnám szeretni ezért!  —  Az írót,  bizonyosságot  kihallván  a  feltételes  módból,  forróság  öntötte  el.

Az  elfogyasztott Chiantik  és  szuperkoktélok  is  hozzájárultak,  hogy  szinte szárnyai  nőttek. Vissza kellett fognia magát, hogy  ne  ugorjon  fel az asztalra, a csirkesültek,  makarónik  és  desszertek közé. („Olyan vagy néha, Ernest, mint egy faun —  mondta egyszer  még a  harmadik  felesége–  torkos   és  zabolázhatatlan… Csak a falnak ne csapódjál”.)

Az író  érezte  ezt a veszélyt:  a félelem íráskészségének hanyatlásától eddig a napig megóvta a „mindent vagy semmit” elkeseredett  gőgjétől. De most történt valami, ami megállította benne az időt.  Ehhez a kékesfekete  hajú,  hajnalarcú  lányhoz  kötődött.  Különös erő szállta meg. – Holnap találkozunk! – szólt  hozzá, ellentmondást nem tűrően – A  Frari  előtt  foglak  várni! —   és otthagyta az  ünneplő társaságot.       —

 Már  a szálló  liftjében  elfogta az írás  vad vágya.  Megírt és  legépelt majd  tízoldalnyi  szöveget. Annyit, amennyit utoljára  fénykorában, vagy  tíz évvel  azelőtt…

Másnap,  miközben a  Szent Márk tér  mögötti sikátorokban  kószáltak,  elmondta  a lánynak, hogy  már  nem leli  örömét  a házasságában, hogy   magányosnak  és üresnek  érezte  magát, egészen addig, míg meg nem pillantotta  őt abban  az útkereszteződésben.  S hirtelen arra kérte Adrianát, szökjenek meg együtt, még aznap éjjel…  A lány  felnevetett,  gúnyosan,  vagy  döbbenten?  Nem lehetett tudni…  — Rendben,  visszakozott  az író. — Akkor  csak azt kéri  tőle:  engedje meg, hogy  róla  mintázhassa  legújabb  regényének hősnőjét,  Renátát.  Adriana  igent  mondott. Az író  érezte a szíve vad  dobbanását. Egy  ékszerbolt kirakata  előtt álltak. Felszólította Adrianát:  mutassa meg melyik tetszik neki  a nyakláncok, arany karkötők ,  eljegyzési gyűrűk közül a legjobban? – Feleségül  akarsz  venni, Papa?  Ugye, csak játszol  velem? —  Azt akarom, emlékezz rám mindig! —  Az író, mintha igazi  eljegyzés  lenne, ragaszkodott hozzá, hogy  ő maga húzhassa fel a lány kezére a kiválasztott gyűrűt.  Az  ékszerész, gratulálva „az ifjú párnak”,  velencei szokás szerint  egy  marcipán rózsát nyújtott át a menyasszonynak.

A gondolás  a visszaúton nászutasoknak hitte  őket: egész úton  csókolóztak.  

De  a  lány a  másnapi  találkára már nem jött el.  Az író letörten álldogált .  Lesújtotta  az a lehetőség, hogy  sose látja többé. Elmúlik  ez a csoda is, mielőtt  megtörténhetett volna  igazán…         

Egész  éjjel járkált a hotelszobájában. egy  flaska  skót whiskyt  magába döntve. .De  az ital most  nem  lazította fel, egyre  komorabb  lett, ahogy lerészegedett. Először  érezte,  hogy  a  megtörhetetlen fiatalság,  amit  oly magától  értetődően  játszott,  elmúlóban  van.  Egy  legenda  csak,  elszáll  a reggeli köddel…   Elővette  a  poggyászából  a vadász puskáját és  — a bennszülött vadászok  rítusa szerint  a csövébe  kémlelve  — „Mi lenne, ha meghúznám  a ravaszt?” –   gondolta hirtelenül,  játékosan. – Mi  maradna  az én lenyűgözőn gyermekes  agyamból?  De ekkor  eszébe jutott az a maszáj  sámán, akinek  egy törzsi  ünnepen, áldozat-bemutatás  közben  a foglyul ejtett  tigris  leharapta  egyik  ujját, s  az illető szemrebbenés nélkül folytatta  a szertartást…Valahol, talán  a Fiesta  című  regényében  nem megírta-e  már, hogy  a fájdalom  is az ünnep része?  A  nagy  szertartás  örök  kelléke?  

Nézte  magát  a tükörben.  A széles, erős  áll felett  a tömött bajusz,  az erős orr,   a keskeny szemek faggató  pillantása.  Egy  sikerhez  szokott macsó  díszletarca,  felette  a hirtelen  szürkülő haj.  S  a hasogató  fájdalmak   a  fejében, hátában.  Igen, ezt a testet  kikezdte már  a múló idő.  De a szelleme visszakapta  ifjúságát,  mióta  ezt  a  lányt  ismeri… Bizonyos,  hogy  meg fogja írni ezt a regényt.  És  benne  megörökíti  Adriana  figuráját.  Még  akkor is,  ha nem  látná  többé…Semmi nem  tarthatja  vissza immár, sem  kétség, sem  bánat.  Roppant  erőt érzett  most, a beteljesületlenségből táplálkozót.

Aztán, ahogy  másnap  elhaladt a  Frari  templom nagyzoló kupolája  előtt,  a lépcsőkön  ülve meglátta  a lányt, összeborulva  egy  lenyalt  hajú, izmos  suhanccal.   Az író  valahol  apró  szúrást  érzett és  észrevétlenül  el akart  menni.  De  Adriana  utána szólt:  — Hová  sietsz,  Papa?

– Az apád? Ilyen öreg? – mérte  végig az írót  a suhanc.

– Ernest híres  író  és a barátom.  Tőle  kaptam  ezt a gyűrűt – szép, ugye?

– A barátod?  Legalább negyven  évvel idősebb  nálad…

– Csak harminchárommal  — helyesbített az író – De  Adriana  gyorsabban  öregszik. Pár év múlva  utolér.

Nevettek  ezen,  a feszültség  elszállt.  –Kísérjük  haza  Alonsót –javasolta  Adriana – ő bokszbajnok és  holnap nehéz  mérkőzése lesz, pihennie  kell.

– Mikor én  ennyi idős voltam, sose    Hajnalban  vízilabda-edzésen  voltam, délutánonként  bokszmeccsen és  bikaviadalon,  s a kettő között  minden  nap megírtam  két novellát…

– Bokszoló tetszett  lenni?  Csak nem?

– A floridai  amatőr  bajnokságban  egész  a középdöntőig vittem . – És  az író a velencei alkony  kétes  derengésében elmesélte  legnagyobb  győzelmének  történetét:  hogy  olyan  horgot  sikerült  bevinnie a Góliát  nevezetű  utcarémének,  hogy  az illetőt  mesterséges légzéssel  kellett  magához téríteni …Elragadta  a hév  és  a csodálatos ütést természetben  is bemutatta  egy  kirakatbábún,  a boltos  zsebébe csúsztatott  húszdolláros  ellenében.  Az Arzenal  közelében  egy  matrózkocsmába tértek be.  Az író rögtön  három  rundó italt rendelt.- Miután  ezt  felhörpintették, rátért  a vadász-  és  horgásztörténetekre.  Legjobb  története  az öreg halászról  szólt, aki  csónakjával  kimerészkedett a nyílt tengerre, ahol  megcsinálta élete  nagy fogását.  Hatalmas  kardhal  akadt a horgára.  A  csónakhoz kötözte  a ritka zsákmányt, de a cápák leették  róla a húst. Mire az öreg  hazaért, már csak  a halcsontváz  maradt  a kisember  nagy diadalából. Alonsónak  annyira tetszett a történet, hogy  a térdét  csapkodta a kacagástól.  Beitalozva, lebegő  hangulatban váltak el  az ifjú  sportolótól.  De  mihelyt  magukra  maradtak,  az író  komolyra  váltott.

– Vedd tudomásul: nem adlak neki:  te vagy  a múzsám, az én gyönyörű fekete  – Adriana nevetése  könnyedén  lebegett  a Canale  Grande fényfoltos  vízén : 

– Mondd, Papa, mennyi igaz azokból, amiket  ma  este meséltél?

– Egy szó sem.

– Tudtam! – súgta  Adriana,  miközben  már  a gondolában  ültek —  Mekkora  csibész  vagy te,  Papa!   Az  egész  világot  kitalált  történetekkel  traktálod,  meg, hogy horgász  vagy,  meg bokszoló,  meg  bikaviador és ki tudja még, mi  minden!  — és  hirtelen  újra  megcsókolta  az írót  — Szeretlek! De legfőképp  azért,  mert író  vagy! A  teremtés  csúcsa+—  Ő dörmögött erre  valamit  a  bajsza alatt  és azt  gondolta:  „meg  ne tudd,  milyen esendő  vagyok  én,  amikor  semmi más  nem  vagyok ,  csak  író …Néha, ha  elvétem a  megfelelő  kifejezést,  vagy nem találom  a  jó szót,  legszívesebben kiugranék az  ablakon   ”– Én senkit  se fogok  már utánad  szeretni, tudjad, Papa! –   lelkesedett  Adriana  és  gyorsan kiszállt, búcsút intve.

Az  író  nem vitette magát  a  szállodáig.  A  rakpart  azon  részén  szállt  ki, ahol  az egyik  romos palota  falfülkéjében  a  középkor  óta  a Kaszás szobra áll.  Nem tudta magába fojtani diadalérzetét.  „Hány fogad van, vénség? –  Szólt oda magában a csontváznak és  csúfondárosan megkocogtatta . – Nekem még az összes megvan, látod?  –és rávicsorgott  a Halálra – „ A szeretőm  tizenhét, én ötvenhárom, de ma húsz lettem újra, haha”!-

Önbizalomtól  duzzadva tért  be a Harry’s  bárba   Abban a pillanatban, hogy leült  a szokott helyére,  a füstös  helységet betöltő zümmögés   elhallgatott.  Olyan csend támadt, mintha   láthatatlan  ellenség  született  volna  Adriana  csókjából,  amely  ezentúl , bárhol is jár,  követni fogja!  A  pincér kérdéséből  is – „A  szokásosat, uram?” —  kiérezni  vélte  azt  az  árnyalatnyi   szemrehányást, amely a  lelepleződést  szokta követni.

Nehéz  és termékeny  munkával  telt  a másnap  délelőtt.  Az író  végleg megalkotta  Adriana mását,  aki  a regényben  Renátaként született  újjá.  Furdalta  a vágy, hogy  azonnal  megmutathassa  a lánynak és megtudhassa,  mit szól  a belőle  kihasított alteregóhoz?  E célból  magával  hozta  kéziratát  is.  Vagy  félórán át  fel-alá sétált a rakparton. De hiába: most megint nem jött  a lány.  „Őrült  voltam… Az  örökkévalóság  terhét  a vállára  rakni! ” – korholta  magát —  „Nem  kellett  volna  más, hogy  boldogok  legyünk, csak  nézni  vele  a tengert”.  Csüggedten  indult  vissza  a  szállodába.

Nem volt mit tenni. A dolgok  úgy alakultak, hogy  pár nap múlva haza kellett utazniuk  Havannába. Fiának esküvőjéről  nem maradhatott távol.  A  négy napon át tartó hajóút alatt alig jött elő a kabinjából, csak ült  és a tengert bámulta mogorván.   

Odahaza  a  szobájába  zárkózott , egy nagy üveg  brandyval  s miközben  a  karcos  italt kortyolgatta, elképzelte, hogyan  kényeztetné  a  lányt  egy-egy  bódult  éjszakán, hogyan  araszolna  lágy csókokkal   a sötétben fehéren  világító  testén.  A  felesége az esküvő reggelén úgy akadt  rá, hogy ruhástul, sildes sapkával  a fején   aludt a  gombóccá  gyűrt kéziratlapokon.  Ébredés után újra  visszatértek kínzó kis betegségei: térd- és hátfájás,  nehézlégzés.  Pár napra visszaöregedett a saját  életkorába.

Sokáig  nem  jött  tőle  levél, aztán egyszerre kettő is. „Hiányzol,  Papa” – írta a lány izgatott, szálkás betűivel az elsőben- És a másodikban: „Szeretnélek boldoggá tenni, amíg csak élek”- Az író  percek alatt jobban lett .  Megint úgy érezte, ifjonti erő lüktet az ereiben és  villámsebesen  írni kezdett : egy hónap alatt befejezte  a  regényt.  Majd, ugyanazzal  a  lendülettel  egy mesét a  Feketelóról.  A mesében az író és  Feketeló jóbarátok, mindennap  ott ülnek a sarokasztalnál a Harry’s  Bárban  és  titkokat sugdosnak  egymásnak.  A bár közönsége azonban  rossz  szemmel  nézi  őket:  hogyan  is üldögélhet  egy  komoly  ember egy asztalnál  egy  lóval?  — ilyesmit mormogtak egymás  között. az emberek.  Csak  Ciprianinak, a koldus kocsmazenésznek meri  bevallani  az író,  hogy  Feketeló  – álruhás  varázslónő, aki, ha ránéz,  puszta tekintetével  visszaviszi   őt  az ifjúságba.

Az író új  regényét  türelmetlenül várták a kiadók. Az amerikai kiadás volt az első, Itáliában a megjelenés előtt tartották meg a sajtótájékoztatót. Hol másutt, mint Velencében…

 Az író nagy  izgalommal  érkezett vissza a városba, alig bírta kivárni, hogy végre viszontláthassa „Feketelót, e gyönyörű bársonysörényű  kancát”,  ahogy  rajongói előtt nevezte titokzatos szerelmét..

Az  egyik bulvárlapnak adott interjújában azonban: beismerte, hogy  Feketeló  a múlhatatlan   

ifjúság jelképe s valójában  egy  létező személy  alteregója.  Adriana nevét nem ejtette  ki, de a jobb  körökben mindenki hallott már  a kínos esetről.  Az  író, mintha a  sorssal kártyázna,  nyíltan  beszélt  félelméről is:  ha nem  láthatja  a lányt maga mellett,  előbb-utóbb erejét vesztheti a varázslat, amit jövendő műveivel az olvasóknak még nyújtani  szeretne… Másnap,  az új könyvéről tartott sajtótájékoztató  napján az egyik lapban azt olvasta  magáról, hogy  ő  egy irodalmi szatír, aki  azon munkálkodik,  hogy egy közbecsben álló olasz történelmi család  hírnevét  besározza…

 A  sajtótájékoztatón  megjelent  a lány  anyja is, egy szürke hajú, szürke arcú, szürke kedélyű  dáma , aki az első sorban  ült  és fekete keretű lornyonjával  vizsgálgatta az írót.  Mögötte, Adriana  mellett Alonso foglalt helyet, a lenyalt hajú bokszoló, akit legutóbb olyannyira  jókedvre derítettek  az író  boksztörténetei.

A  regény  lényegében arról  szól  —  fejtegette rövid  expozéjában az író  — ,  mekkora csodákra képes az igaz szerelem és  milyen különös  hatalommal bír  az irodalom azok  felett, akik  még képesek felfogni a világ  csodálatos  ellentmondásosságát.  .  

A  botrány  azután tört ki, hogy  az egyik bulvárlap riportere  nyíltan nekiszegezte a kérdést: „a  világ ellentmondásossága  alatt, ugyebár, ön azt  a  különbséget  érti, ami  ön  és egy  fekete ló  között tapasztalható?” Egy  amerikai  vicclap  újdondásza, a jól öltözött  polgárok  pisszegésétől kísérve,  egyenest  rákérdezett:  vajon  a szépséges  Adriana  mely testrészét allegorizálja  a fekete ló?

Veneto  tartomány  ügyésze, sűrű krákogás közepette kifejtette, mekkora bűn  egy másik ember személyiségét ellopni vagy lemásolni, nem is  beszélve a cselekmény idején  még  kiskorú  múzsa  elcsábításáról. .

Az  egyház képviseletében Milánó érseke felszólította  Adrianát,  nyilatkozzon:  valóban ő rejtőzik-e  Renáta,  a regénybeli  ledér  szerető mögött?  Valóban  megtörténtek–e a valóságban is „ azok a bizonyos szerelmi  cselekmények” közte és a regény  főhőse között?.  

 Adriana fel állt.  Akkora  csend  lett, hogy egy  légy zümmögését  is lehetett  hallani.  Nem nézett az  íróra,  amikor kimondta:   

– Semmi közöm  a regényhez. Renata nem  én vagyok,  minden csak kitaláció.

Izgatott morajlás  söpört végig a teremben, de az anya felpattant és  a maga szürke  lényét átforrósítva, elmondta:  három  ország  legfelső köreiben nevelődött leánya  egy ilyen kapcsolatba  szabad akaratából  sosem bonyolódott volna, ha az író nem  bódítja  el a mágia  alantas eszközeivel!  –Az én Adrianámat  Feketelónak hívni –  a legsötétebb mágia! – rikoltotta az anya — önnek, ügyész úr, mi a véleménye? – Az államügyész, a konkrétum felé  közeledve, már  óvatosabb volt :  szerinte,  amennyiben  mégis kiderülne, hogy  Adriana  és a regénybeli Renata hasonlósága nem a puszta véletlen műve, megfontolás tárgyát fogja képezni, hogy indítsanak-e   nyomozati eljárást a  szerző ellen…De  az író ezt már  nem is  hallotta:  Adriana  kezére figyelt,  azt nézte,  rajta van-e a  gyűrű?  Persze nem volt s ő  szinte megnyugvással nyugtázta, amit eddig is ismert:  a  Rossz  bénító erejét  a lelkek felett.

Olyan  volt ez  a pillanat, mint amikor  egy  lavina  lezúdul és az ember megérti, hogy  nem tud kitérni  előle…  Többen felugráltak ülőhelyükről és a gombóccá gyűrt  könyvismertetővel dobálták  egymást  és  az írót, aki  látszólag humorral fogva fel a dolgot, azt követelte  a  rendezvény  szervezőjétől, hogy  engedjen  rá  egy bikát  a  rendbontókra…  Csak akkor  nyugodtak meg a kedélyek,  amikor legvégül bejelentette: hogy  „a kitűnő Adriana  kisasszony” jóhírnevén  még  véletlenül se  essék  csorba,  nem  ad  engedélyt  a könyv  olaszországi  kiadásához…”Mégiscsak úriember!” —  hallatszott  a kiáltás.  Meg  is  tapsolták,  így  alig  néhányan figyeltek  rá, amikor arról beszélt, hogy  immár új témán dolgozik.  A történet  egy öreg kubai  halászról szól, aki csónakjával halászni indul. Hatalmas kardhal akad a horgára,  s a hal  maga után húzza a csónakot a nyílt tengerre. Az öregember  két nap, két éjjel küzd a hallal, míg végül sikerül legyűrnie – de akkor megjelennek a cápák  s megfosztják őt  élete  zsákmányától…Látják, ilyen  az alkotó ember  sorsa is! —  fejezte be az író.  Csak akkor  vette észre, hogy  elfogyott  a hallgatósága. –

Másnap  kezdődött  a farsang.  A  közönség történelmi  jelmezekbe  bújt és   elvegyülve  a turisták  hadával, elárasztotta  a város  álomszerű  utcáit.  Dudák  harsogtak, petárdák  pattogtak ,  álarcos  nők és férfiak  ölelkeztek  szemérmetlenül,  mintegy  kilépve az időből.  Amit a város az írón megtorolt, most  ezerszeresen  kiélte  önmagán. De az író  el akart merülni abban  az ifjúságban,  amely  megtagadta őt.  S  vonzotta a  gondolat:  ahogy  Orfeusz Euridikét,  talán  ő is  kiszabadíthatja a tömegből Adrianát… Egy  szuvenír boltban görög álarcot  vásárolt és  arcára  húzta.   És  egy  utcával  odébb  megpillantotta a lányt a részeg bokszoló  karjaiban.  

– ,Nézd csak, Orfeusz  figyel minket! –   szólt  .

– Orfeusz? Az  kicsoda? —  kérdezte  bambán  az ifjú  hősszerelmes.      

– Egy másik  bokszoló  — nevetett  a lány, 

„Ha  most  elengedem,  öregemberré válok”,  gondolta  az  író.  De  csak állt  ott,  valami  megbénította.  Hagyta  a két alakot  eltűnni  az  éjszakában.-

Visszafelé  a Harry s  Bárba már be se ment,  olyan  harsogó  kacagás  riasztotta.  Az  üvegajtón keresztül látta, hogy a sarokasztalnál, ahol  Feketelóval  csevegett, most egy szerelmespár  ül.  A férfi az asztalon,  a nő a férfi  ölében. Mindkettőjük  fején  az a primitív, de ijesztő  halálfejes  maszk , melyet ilyenkor  minden  utcasarkon  lehetett  kapni  Velencében. 

Megdöbbent.  Hogy  harminc éve író,  de  igazából  csak  most érti  meg  a világ  alattomos  működését! .

Neriben, egy liguriai nyaralóhelyen  vettek  búcsút egymástól.  A  tengerparton  sétáltak, a pálmafák  hosszú, vékony  árnyai  közt, amelyek  mintegy  rácsokként  zuhantak  közéjük.

Nem  csókolóztak, csak , akár  a kamaszok,  fogták egymás kezét.  Egészen addig, amíg az író fel nem szállt a New Yorkba induló hajóra. Aztán  elmúlt ez a perc is, és  a  mólón  integető  karcsú  alak  a tenger  opálos  sugárzásában  ponttá zsugorodott.       

Többé nem  találkoztak.  Az első  hetekben  naponta  váltottak  levelet,  majd egyre  kevesebbet.  Az utolsóban  Adriana  közölte, hogy  férjhez ment   egy  görög  földbirtokoshoz ( kávé- és  kenderültetvények, meg hajózási  érdekeltségek  Tanganyikában!).                                                                                                                                                            A Life magazin  óriási honoráriumért rövid  cikket kért  az írótól.  Napokon  át némán  ült az üres  papírlap felett:  egy  sort sem tudott  többé  leírni.

                                                                 xxx

Ernest  Hemingway,  a Nobel-díjas  író  1961.  július 2-án ,  Adriana  Ivancich  1983. március  24-én  önkezével  vetett  véget  életének.  

Pruzsinszky Sándor

OLY KÖZEL AZ ÉG

-Mindig magával cipel? A hivatalos útjaira is? – kérdezte Ali, a szobrász, miközben a szép Anna nyakát csókolgatta.

– Én vagyok a titkárnője.                                                                                  – Egy röhej. De már nem fogod elérni a gépet.

-Nem is akarom – suttogta amaz, végleg átadva magát az ölelés édes, feszítő izgalmának. – Úgyse megyek vissza hozzá.

-Ó, hogy gyűlölöm azt az embert! – súgta a szobrász, miközben Anna fülét harapdálta leheletfinoman. (A hangjában, szinte kamaszos bájjal, már egy árnyalatnyi idegen akcentus érződött, ami valahogy még kívánatosabbá tette.)

-Mesélj, hogy élsz itt Berlinben? – kérdezte a rég nem látott szerető, de nem várt rá választ. Most mind a ketten csak a vágynak, e halk zenének lüktető ritmusára figyeltek. 

Egy óra telt el így, megilletődött, majd vad szeretkezésben. Aztán már csak feküdtek az ágyon, némán, könnyű bódulatban. A délutáni Nap ferde fénye különös hangulatot varázsolt a szegényes műterembe, ahol Ali szobrai és plasztikái hallgatagon álltak őrt a pásztoróra felett.

-Az ott te vagy – mutatott a szobrász egy lehunyt szemű gipszarcra.

-Jesszusom, akár egy halotti maszk!

-Már itt csináltam, emlékezetből…De nem fejeztem be, mert azt hittem, sose találkozunk többé.

-Kiszöktél előlem Berlinbe, te csibész.

-Nem előled, a házasságod elől.

-Ennyire haragudtál rám? Hogy halottat csináltál belőlem? Ezért nem válaszoltál, csak az utolsó leveleimre?

-A korábbiakat nem kaptam meg.

Anna, miközben ezüstszövésű blúzát (Avon-márka!) újra felvette, erőltetetten felnevetett: –    Haha!

-Ne nevess, többször is megváltozott a címem és…

-Ne mentegetőzz itt nekem! Tudom, hogy hazudsz. De belegondolva, a helyedben lehet, hogy én is összetéptem volna azokat a leveleket… – Aztán, meglátva a polcon egy üvegpoharat, elérzékenyül: – A kristálypohár! Amit még együtt vettünk Muránóban!

-Magammal hoztam. Hogy legyen mit összetörni, ha végleg…– nem tudja befejezni, mert Anna csókja, akár egy pióca a sebbe, újra az ajkára tapad.

-Vártál? Titkon mégis visszavártál, ugye? Hát ez vagy te! Sejtettem! – kiált fel hirtelen, felszikrázó örömmel – Sose törjük el azt a poharat, ugye? Mondd, hogy soha!

-Azért, gondolom, jól megvagy Ferenccel is – mondja a szobrász, kibontakozva az ölelésből – Ő, ugyebár, most épp államtitkár… A képzőművészet atyamestere, vagy ilyesmi… Benne van az országos ösztöndíj–bizottságban, jól tudom?

-Engem már nem érdekel Ferenc. Szakítottunk.

-Tényleg?

-Tényleg.

 A férfi kikászálódik az ágyból, kezdi a padlón szerte dobált ruháit felvenni.

      –    Öt éve is ezt mondtad. Aztán rögtön összeálltál vele.

      –    Az más volt.

 Ali egy szál nadrágban cigarettára gyújt, a szeme összeszűkül.

      –    Amennyiben?

      –    Jaj, Ali, ha látnád magad! Most pont olyan vagy, mint ő. Ezzel a gyanakvó képeddel.

-Tényleg? Eddig kétszer esküdtünk örök hűséget egymásnak. S te kétszer mentél vissza ehhez a hólyaghoz.

-De most végleg itt maradok, tenálad. Akarod? A búcsúleveledben, amit még Pesten kaptam tőled, azt írtad: visszavársz, bármikor jöhetek…

Ali nem válaszol, nagy slukkot szív a hosszú, aranyvégű cigarettából s a lány felé fújja a kékes füstöt.

      – Mondom, végleg eljöttem hozzád. Az én első, igaz szerelmemhez, hogy megszabadíts tőle. Segítesz?

A férfi diadalt érez, már-már gőgöt. S magában ezt gondolja: jót tesz neked, szerelmem, ha futsz még néhány kört.

– Nézd, milyen furcsa felhő! – mutat ki az ablakon válaszul.  

Hallgatnak, nézik a felhőt, mely egyre nő és sötétedik. A vége, akár egy polip szája,  tölcsérformájúvá keskenyül, mintha el akarná nyelni a várost.

 – Tornádó – magyarázza a szobrász – Újabban tornádók jönnek Berlin fölé…Azt hinnéd, leszáll az ég, oly közel vannak, s mindjárt elnyelnek, de nem…Azért mégis furcsa, mi? A Gilgamesben az Isten kezét helyettesítik. Időről-időre megsimogatja velük a világot, hogy megtisztítsa. – És Anna arra gondolt: Ali szobrászkezének érintésétől, ahogy az imént még a mellét simogatta, ő máris oly tisztává vált, akár a gyurma, amivel a szobrász dolgozik.  Akár az a halotti maszkra emlékeztető arc is a polcon. Ám a férfi hangja most hirtelen megváltozott, tompa lett, mintha kút mélyéről jönne:    

-Emlékszel, másodévesek voltunk, ott ültünk az előadó teremben a leghátsó padban, egymásba merülve, mialatt Ferenc professzor úr az egzisztencializmusról papolt…nem lehetett tudni, hogy a sötét szemüvegével hová néz…de valójában…

-Valójában?

-Valójában téged nézett – mert akkor már, miközben velem jártál, jócskán lefeküdtél vele is. Valaki megsúgta, mert az évfolyamtársaink már nevettek rajtam. Volt szíved megtenni.

-De most itt vagyok. A tied vagyok.

–    Hányszor mondtad ezt már!

-Ha tudnád, mennyire gyűlölöm én is! – sziszegte a szép szerető – Minden nap megaláz!

-Ne mondd! Mivel?

-Koslat utánam. Figyeltet. Közben megcsal a művészeti tanácsadójával.

-De mégis, milyen vele lenni?

-Aki semmilyen tud lenni, sokra viszi. Láthatod.

-Látom. Éjjel úgy horkol, mint az ágyú. És üvöltözik, amikor azt kérem, aludhassak külön szobában.

-De mint újságíró, szép karriert futhatsz be mellette.

-A kollégák utálnak. A köszönésem se fogadják…

-És az eszméi? Amiket tanított?

-Már nincsenek eszméi. Csak izzadságszaga van.

-És a régi barátaid? Azokkal mi van?

–    Leteszik a telefont, ha meghallják a hangom.

Kis ideig hallgattak megint, már-már ellenségesen.

-Nevetségesek vagyunk – törte meg végül a csendet a szobrász – Úgy teszünk, mintha nem tudnánk: ez itt csak álom – körbemutatott az alkony vörösében izzó szobában  – s a valóság: neked Ferenc, nekem Berlin…Nyolcszáz kilométer választ el egymástól…És mindketten tudjuk, hogy mint egy szappanbuborék, úgy fog szétpattanni velünk ez  a nap is…

-Miért mondod ezt? Én soha többé nem térek vissza Ferenchez.

És újra átölelték egymást. Hosszan, mozdulatlanul, összefonódva álltak ott, mégis valahogy szomorúan, mint a félig kész szoboralakok a sötét polcokon.

-Akarod, hogy nálad maradjak? – a férfi nem válaszolt, pedig ujjongani lett volna kedve  – Szóval nem akarod?

Elsőre rávágta volna: dehogyisnem! De úgy érezte, a büszkesége szomjas még néhány cseppnyi dölyfre.

-Meg kell ezt beszélnünk nyugodtan – Akarsz egy kávét? – s Ali már fordult is a parányi konyhába. Anna közben az ablakhoz lépett. Kinyitotta és kinézett a piszkosszürkén kanyargó Spree-re. Hosszú hajába hirtelen belemarkolt a fekete égből feltámadó szélvihar és elkapta az utca lüktető mélységének vonzása. „Már nem akar engem” – gondolta és megborzongott, a zuhanás kéjes gyorsulására gondolva. S az egyik lábát már emelte is, hogy az ablak keskeny párkányára lépjen.

De Ali behozta a kávét.   

–  Nézed a tájat? Nyomasztó, mi? A statisztikák szerint ebben a kerületben a legmagasabb az öngyilkosok száma…Hány cukorral is kéred? Kettővel, ugye, ahogy régen? – De Anna, az  égre nézve, azt kérdezte: –  Mit szóltál volna, ha most, ahogy bejössz, már nem találsz itt ?

-Hát hol talállak?

-Szétloccsant koponyával.

Ali felsóhajtott. Nem szerette az efféle olcsó színházat. – Ne csináld, nem vagy te egy olyan –   

Bekapcsolta a tévét: éppen a déli híreket mondta be egy fogkrémreklám-mosolyú bemondó: „A Távirati Iroda jelenti, hogy Harkov felett a fedélzetén százötven emberrel kigyulladt és lezuhant egy utasszállító gép” – és a képernyőn máris látszott, ahogy a gép, füstcsíkot húzva maga után és némileg a fekete felhőpolipra emlékeztetve, a földbe csapódik.   .

-Zárd már el! – Anna odaugrott és gyorsan kikapcsolta – Sejtettem !

-Sejtetted?

-Hogy ma történni fog valami ilyesmi…valami iszonyatos… – kiáltotta és a kezeit tördelve fel-alá járkált a szobában.

-Volt valakid azon a gépen?

-Nem, dehogy…Csak elképzeltem: én is rajta vagyok és…

-Milyen édes bolond vagy! – a férfi vigasztalva simogatta a lányt.

Hallgatták a szélvihar zúgását, ahogy kocogtatja a redőnyöket s az ablakok üvegét – Anna a férfi ölébe ült, kétségbe esetten simult hozzá, mintha a bőrébe akarna bújni.

-Nem hiszed ugye, hogy újra kezdhetnénk?

A férfi úgy tett, mintha töprengene. Még egy kis tipródás, hogy többé ne téveszd el az irányt, gondolta kajánul. – Azért megpróbálhatjuk. Miért is ne? Ha annyira akarod? – tárta szét a karját.

Csaknem ugyanakkor megszólalt a műterem régi, vezetékes telefonja. „Ne vedd fel!” – akarta volna mondani Anna, de elkésett. Ali beleszólt: – Halló? – sokáig a fülénél tartotta, aztán letette, anélkül, hogy beszélt volna.

-Érted jöttek. Itt várnak, a drogéria előtt.

-Kicsoda? Ferenc?

-Meg a nagykövetségről valaki.

-Te megadtad neki a telefonod és a címed?

-Kénytelen voltam. Alkotói támogatást kértem tőle.

-Alkotói támogatást – ismételte Anna, szinte gépiesen s ahogy a férfire nézett, most tényleg oly halott volt a tekintete, mint a félkész gipszportréé – Tőle, akit annyira gyűlölsz?

-Tudod…az utóbbi időben nem ment jól nekem és… – Ali nem folytatta, mert a szép szerető magára kapta prémes kabátját és az ajtó felé indult.

Ne gyerekeskedj, akarta mondani Ali és azt a fajta dermedtséget érezte, amikor megértjük: ami történt, jóvátehetetlen.

– A sarokig elkísérlek – mondta, szinte súgva.

-Minek? Csak nem fogod kockáztatni a támogatást?

Anna szempillantás alatt eltűnt. Halkan csapódott utána a bejárati ajtó.

Aztán csak egy gépkocsi zaja hallatszott, ahogy gázt adott az elcsendesedő utcában.

Pedig olyan közel volt az ég, mondta magának. S most, hogy már nemcsak tudta, meg is tapasztalta a világ fordított működését, a szobrász tán valami vigasztaló üzenetet várt, hogy újra bekapcsolta a tévét. Ám a képernyőn a lezuhant gép látszott: tűzoltók garmada serénykedett körülötte, de még mindig lángolt.

S ő hirtelen úgy érezte: egész valójából ugyanaz a koromfekete füst

 

Pruzsinszky Sándor

Borítókép: Imre Dóra