Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

Pruzsinszky Sándor – Faustus

Vöröslött  a  hajnal  a  Faustus  törpebolygón.  A   Parancsnok   reggeli  szózatát  visszhangozva  verték  vissza  az  acél-  és  üvegfalak,  a  rettentő betonépítmények,  beton-alul-  és  felüljárók.  A  hasonnevű  főváros  iskoláiban  megkezdődött  a  tanítás.  A  diákok  itt,  az  Inspektorok  iskolájában  is  a  robotőr   kameraszeme  előtt  állva,  szótlanul  hallgatták  a  sötétben az  élelemmel  és  energiával  való  takarékosságra  intő  parancsot,  amelyet  a  Föld  újabb  lázadása tett  szükségessé.  A  világítást  csak  a  tanár,  Leonardó  beléptekor  kapcsolta  fel  az  őr- robot.  A  tanulók  addig  hátratett  kézzel  állva  hallgatták  a napiparancsot.  Aki  netán  megmukkan, vagy  ellép  a helyéről,   annak  hátra    köti  a kezét  a  tanőrség  ügyeletese:  a  legelső  főparancs,  ahogy  a  Bolygókódexben  is  olvasható,  a  totális  fegyelem.  Ami  azt  jelenti:  semmit  se  szabad,  kivéve,  amit a  nagykódex  vagy  a  Parancsnok kifejezetten  megenged. Ezt  ötéves  korától  kezdve  minden  Faustus-lakó  tudja  már.   

 • Mint tudjátok – kezdte  előadását  Leonardó. –  szépapáink  generációjának  sikerült  a  túlnépesedett,  önpusztító  hajlamú,  elviselhetetlen  klímájú  Földről  átköltözni  egy  épp  erre  tartó  meteoritra,  tehát  a mi  kis  bolygónkra,  melyet  azóta  a  világegyetem legtökéletesebb  emberi  művévé  tettünk,  egyben leigázva  és  szolgánkká  téve  a  Föld  lakosságát..  De  azt  is  tudjátok,  ugye,  hogy,  habár  alávetettük  akaratunknak,  létünkben  mi  is  függünk  leigázott anyabolygónktól,  hiszen  a  Faustus  sziklatalaján  jószerivel  nem  terem  meg  semmi…Úgyszólván  mindent  a  Földről  szerzünk  be…Éhenhalnánk,  ha  kiengednénk  őket  a  hatalmunkból!  El  ne  felejtsétek,  hogy  a  mi  népünk,  a  neodruida  az  emberiség olyan  elitje,  mely  nem  kíván többé keveredni  a  közönséges  földlakókkal…Igen,  mi  a  homo  sapiensnek  egy  tökéletesített  válfaja  vagyunk,  annak  köszönhetően,  hogy  nem  kell napi   fáradságos munkával  előállítanunk  az  élelmet,  megtermeli  azt  nekünk  az   alávetett  Föld —  csak  legyetek  mindig  résen,  ha —  mint  inspektorok  — azt  tapasztaljátok,  hogy  a  kockafejű  földbéliek  valahol  vonakodnak  átengedni  nekünk  az  általuk  megtermelt  javakat…

 Leonardo  végignézett  a fülük  mögött  szorongás gátló  chippel  felszerelt,  egyenruhás  nebulókon  és  hirtelen  megmagyarázhatatlan  szomorúságot  érzett.  Vagy  inkább  sajnálatot?  Embereket  látok,  akik  nem  emberek,  csak  példányok,  velem  együtt  — gondolta —  Fiatalok,  akik  sose  láttak  még  igazi  fákat,  bokrokat,  folyót  vagy  virágos  mezőt  és  a  legtöbbjük sose  fog  kilépni  a Faustus  sívár  betonvilágából…  De  fennhangon,  nem  esve  ki  a szerepéből,  ezt  kérdezte: 

 • Mit gondoltok,  hogy  tudjuk  a  célunkat  elérni?  A  földlakók  lázadását  letörni?

Több  kéz  is  a magasba  emelkedett.  —  Az  ön  édesapjának  nagyszerű  találmányával,  az  ózonbombával!  —  harsogták  kórusban  a lelkes  nebulók.  Ekkor  csengetés  hallatszott,  az óra  véget ért.  Feltették  a  mindig  maguknál  hordott ,  rózsaszínben-láttató  szemüvegüket  és  szigorú  menetoszlopban  távoztak.  

Az  átkozott  ózonbomba,  gondolta  Leonardó,  tíz kilométeres  körben  levegővé  változtatja  az  embereket.  Színtelenül,  szagtalanul,  tűz  és  robbanás  nélkül  eltünteti  őket,  porszem  se  marad  utánuk  —  de  a  környezetet,  meg az  élettelen  tárgyakat  sértetlenül  hagyja.  Az  atom-  és  a hidrogénbomba  csak  játékszer  e tökélyhez  képest, amit  a  Parancsnok  „negatív  teremtésnek”  nevez.  Apját,  a  megalkotóját,  a néhai  Sziszifusz  mestert  nemzeti  hősnek  tekintik,  szobra  kétszeres  életnagyságban ott  áll  a  törpebolygó  legszebb  parkjának  közepén.  De  Leonardó  ki  nem állhatja  ezt  a Góliátot,  a  legutóbbi  koszorúzásakor  is  beteget  jelentett,  jócskán  kivívva  ezzel  a  Parancsnok  rosszallását.  Mert  önmaga  előtt  nem  bírja  tagadni,  hogy  gyúlöli,  akit  szeretnie  kell.           

Átment  az  ételelosztóba,  ahol  a nagy  képernyőn  —  mint  mindig  —  most  is  olvashatta  a  nevét:  jogosult  az  ebédre.  Csak  akkor  vette  észre  a  csoportosulást  és  az  izgatott  morajt,  annak  okán,  hogy  nem  jutott  mindenkinek  étel.   A  Földről  megint  nem  érkezett meg  az  előírt  mennyiség.  Többen  hangosan  követelték  a  rebellis  Amerika  azonnali  megzabolázását.  Leonardó,  érezve  magán  az  éhes  hoppon maradottak  alig  leplezett  gyűlölködő  pillantását,  hányingerrel  küzdött.  Felállt,  otthagyta  az  ételét.  A  feje  is  megfájdult,  ahogy  hazafelé  caplatott  a  fejeseknek  fenntartott  appartementek  egyikébe,  ahol  magányosan  lakott.  Útját  műanyag  virágok  és  zöldre  festett gumibukszusok  övezik,  melyek  csak  akkor  nyílnak  ki,  ha  a  szirmokba,  levelekbe  rejtett kamerák  működésbe  lépnek.  Ahogy  most  is,  amint  elhalad  mellettük…A  fejfájása  kibírhatatlanná  fokozódik.  Megáll,  gyorsan  lenyel egy  érzéketlenítő  tablettát.  Úgy  hat,  mintha  gumivá  válna  az  agya  is,  visszapattan  róla  minden  komolyabb  gondolat.  Leönteni  ezt a gumi-agyat  félliternyi   alkohollal:  maga  a  megváltás!

De  nem  lepődött  meg,  hogy  perceken  belül  felcsörrent  a telefonja  és  egy  hang figyelmeztette:  aki  hívja,  nem  intelligens  robot.  A  Parancsnok  szólt  hozzá:  az  amerikaiak  tényleg fellázadtak,  lelőttek  egy  élelemszállító  rakétát!  Azonnal  indulni  kell,  megleckéztetni  a  rebellis  bandát!   Ha  ezt  megúsznák,  az  előidézné  a  dominó-effektust,  a  Faustuson  éhséglázadás  törne  ki,  rágondolni  is rossz!-  Azonnal indulnod  kell!  A  városnak,  amelyik  a rakétát  kilőni  merészelte,  mindenképp   pusztulnia  kell, …  Nyomás,  vár  az  űrsikló,  a  golyót  a fedélzeten  adják  át…

 • Miféle golyót?
 • A te  golyódat.  Mert  a  bombát  csak  két  ember  hozhatja  működésbe,  elfelejtetted?  Mégpedig  úgy,  hogy  egyesítik  a  két  golyót.
 • Eszerint találkoznom  kell 
 • Meg fog  keresni  téged.  A  részleteket  mobilon  kapod… Kapcsold  be  az  űrfrekvenciát!  —  Egy  kattanás  hallatszott,  majd  szinte  azonnal  az  űrhelikopter  surrogása,  amint  leszáll  a  ház  előtt.  A  gépen  álarcot  húztak  Leonardó  fejére  és  kezébe  nyomták  a kis  kézitáskát  az  ózongolyóval,  amit  a  csuklójára  erősített.                                

Egy  óra  se  kellett,  hogy  megérkezzék  a  Földre,  az  érintett  amerikai  városba.

Sötét  este  volt,  csak  az  égen  táncoltak  színes  karikák  és  villanások.  Úgy  tűnt, máris  tombol  a háború,  de  kiderült:  épp  Halloween  van,  a lázadó  város  polgárai  álarcos utcai  bulival  és  tűzijátékkal  ünnepelnek…

Kitűnően  időzítette  az  akciót  a  Parancsnok,  állapította  meg Leonardóban  a  stratéga,  ennél  jobb  időpontot  nehéz  lett  volna  találni! 

Már  az  álarcos  sokadalomban  ténfergett,  de  furcsa  volt,  hogy  nem  kap  újabb  utasítást.  A  Parancsnok  frekvenciája  hallgatott  a  fülcimpájára  szerelt  parányi  mobilban.  Ott  állt  az  önfeledt  forgatagban.  Elárvultan, álarcban.  Nincs  arcom,  gondolta,  mert a  Halál  vagyok.  Nincs  arcom,  üres  papírra  írt  parancs  van  a  helyén.

 • Nicsak, egy  oroszlán! —  búgta  egy  női  hang  és  egy  oroszlán-álarcos  nő bukkant  fel  a bódult  tömegből. —  Akkor  te  vagy  a  párom!  —  a  lány  egy  pillanatra  felmutatva  a  golyót,  figyelmeztetőleg  megszorította  hősünk  kezét  —  Javaslom,  ne  veszítsük  el  egymást,  oroszlánom.  Tegyünk  úgy,  mintha  szerelmespár  lennénk  — átölelte  Leonardó  derekát —  Gondolom,  nálad  sincs  frekvencia? .  Hősünk  csak  a fejét  ingatta és  arra  gondolt:  két egyforma  maszk,  micsoda  konspirációs   hiba!
 • Akkor húznunk  kell  az  időt,  míg  megjön  a  parancs,  hol  hajtsuk  végre.
 • Itt nem     Te  ismered  a  várost?
 • Azt se  tudom,  hogyan  fogjuk  működésbe 
 • Pofonegyszerű. A  te  golyód  kallantyúját  bedugod  az  én  golyóm  lukába —  a  lány  kihívóan,  érzékien  felnevetett  —  nem  ismerős  ez  neked?

Mindjárt  egy  egész  várost  fog  meggyilkolni  —  gondolta  Leonardó  —  és  ilyen  önfeledten  tud  kacagni!  Nem  látta  még a lány  arcát,  de  roppant  ellenszenvet  érzett.  Azt  is  tudta,  miért:  önmagát  kezdte  gyűlölni.

 • Csak  el  ne  felejtsük  az  időzítést  beállítani…
 • Ha nem  állítjuk  be,  egy  óránk  akkor  is lesz,  felszívódni  —  próbált meg  Leonardó  tárgyilagos  maradni – Minimum  egy  óra  kell,  amíg  az  A  és  B  kondenzrész  feltölti  egymást.  És  addig  is  ketyegéssel  És  van  egy  jelzőszem  is  rajta,  mely  az  első  félóra  végén  kigyullad.
 • Megnyugtató —  mondta  tompán  a  lány  —  De  hol  a  fenében  van  ilyenkor a  Parancsnok??  —  Isten  és  Sátán  egy személyben… Bár  sose  kerülne  elő – gondolta  Leonardó,  csodálkozva,  hogy  már  nem  érez  félelmet.

Gyönyörű,  érzéki  arc  vált  láthatóvá.  Miriamnak  hívják  és  márvány fehér  a bőre,  hollófekete  a  haja.  Odalett  a  konspiráció!  Az  akcióterv  szerint  sose  lett volna  szabad  meglátniuk  egymás  arcát…De  ki  törődött  most  a  halál forgatókönyvével?  Magával  ragadta őket  a  jelen  mámora.  Leonardó  is  ledobta  álarcát.  Kéz  a  kézben,  mint  egy  barlangon  át,  elindultak  a térről  kivezető  utcán. 

Egy  kapu  előtt  nagy  tömeg  kígyózott.  Mint  kiderült,  a  napi  kábszeres  adagjukra  vártak.  Két  fehérköpenyes  alak  adta  be  a  morfium-injekciót  a reszkető  embereknek,  valamilyen  igazolvány  ellenében.  Mint  kiderült,  a  Nemzeti  Morfium  Minisztérium  munkatársai.

 • Csak azoknak  jár,  akik  nem  szerepelnek  a  Gondolatrendőrség  napi listáján – világosította  fel  hősünket  a  fehérköpenyes  — Van  önnek  negatív  igazolása?
 • És azok  ott?  — kiáltott  közbe  riadtan  Miriam,  ahogy  megpillantották  a  járdán  sorban  fekvő    Úgy  feküdtek  ott,  mint  a viaszbábuk:  egyiknek-másiknak  még  remegett  valamelyik  végtagja – Valami  baleset  történt?
 • Csak a  szokásos.  Akiknek  nem  jár  a  kincstári  morfium,  hogy  elviselhessék  az  éhezést  és az  ötven  fokos  nappali  hőséget. 

Gyorsan  odébb  álltak.  Kiégett,  üszkös  falú épületek  közt  haladtak,  órákon  át.  Az  úttesten  szenny  és szemétkupacok  meg  c sontsovány,  kóbor  kutyák.

 • Ez Amerika,  2200-ban? —  riadozott  Miriam —  Félek,  Leonardó…Nagyon  félek.
 • És odahaza,  a   Faustuson  nem  féltél?
 • Olvastam a statisztikát:  errefelé  tíz  év  óta  nem  volt  eső.  A  csatornák  is  kiszáradtak.  Nem  csoda,  hogy  megtagadják  tőlünk  az  élelmiszer-adót.
 • Remélem, ha  hazaértünk,  elmeséled  a  Parancsnoknak,  amit  láttál.
 • Ha hazaérünk? —  nézett  a  lányra  ő,  csaknem  vidáman.
 • Mire gondolsz?  — hajolt  a  vállára 

Válasz  helyett  felbúgott  Leonardó  fülcimpája.

 • Itt a  Parancsnok —  hallatszott  kihangosítva  —  elnézést  az  üzemzavarért…  A   napszél  mágneses  ereje  eltérítette  a    De  korrigáltuk… Együtt  vagytok  már? 
 • De még  mennyire!
 • Akkor indíts!  A  nagy  városi park  kiszáradt  tavának  medrében  kell  a bombát  összeszerelni.   Most  tegyétek  magatok  elé  az  összetevőket,  megvizsgálandó,  rendben  vannak-e? 

Egy  parkoló  autó motorházára  kirakták  a két  golyót,  óvatlanul,  mert rögtön  legurultak  a  földre.  Egy  maszatos  arcú  kisgyerek  ott  ólálkodott,  rögtön  felkapta  őket  s  futásnak  eredt.

 • Jesszus! —  sikított  Miriam  —  a  golyók,  a  golyók!  Kapd  el  gyorsan
 • Eszemben sincs  —  mosolygott  Leonardo  —  hadd  játsszon velük  szegény.
 • Elment az  eszed??  A  láncreakció…
 • Nem lesz  semmi  láncreakció.
 • De hát…
 • Ártalmatlanok.
 • Tréfálsz? Ezzel??
 • Megtaláltam apám,  Sziszifusz  végrendeletét.
 • És??
 • Ezek gyerekjátékok.  Nincs  bennük  hatóanyag.
 • Hát akkor  hol  van?
 • Sehol,   Magával  vitte  a  sírba  a  bomba  technológiáját.  Érted?
 • Szóval akkor…
 • Igen: nem  létezik.
 • Tehát akkor…
 • Sziszifusz gyűlölte  a  zsarnokságot.  De  nem  akart  éhen    Azt  se  akarta,  hogy  egyenként  törjék  össze  a  csontjait.  
 • Inkább kitalálta  nekik a  világ  legtökéletesebb  bombáját.  Aztán 
 • Áldassék a  neve! 
 • De a  Földet  megfenyegette  vele…és  halálosan    És én  attól  félek,  az  emberiséget  már  az  se fogja  megmenteni,  hogy  nincs  meg.
 • Gondolod?  Miben  bízol?
 • A napszél  mágneses  eltérítő  erejében.
 • Egy szót  se  értek  ebből.
 • Sziszifusz,  az  én  zseniális,  de  folyvást  rettegő  atyám   kiszámította:  egy  hasonló  mágneses  robbanással  járó  óriás  napkitörés,  mely  a  Faustust  a  Föld felé  repítette,  még  a mai  napon  megtörténik….Tudod,  milyen  következménnyel?
 • Félek. Talán jobb lenne,  ha  el  se  mondanád…
 • A Faustust,  ezt  a  túlfejlett,  gonosz  törpét,  amely  minket  is  megszült,  a  napkitörés  ereje kiszakítja  pályájáról  és ismeretlen  messzeségbe  taszítja.  Meg  se  áll  a Jupiterig. Érted?  A  Föld 
 • Micsoda altató szöveg!  A  Parancsnoktól  tanultad?

Ekkor  a  Föld,  mint  a  hirtelen  lefékezett  gyorsvonat,  megremegett.  „Földrengés!” —  hallatszott  innen-onnan.  De  afféle  tornádó  volt  inkább.  Fülsértő  süvítés,  a  szél  letépte  a  felhőkarcolók  tetejét s a  hajnali  égen  a Faustust  látták,  amint  tűzgolyóként  távolodik.  Az  emberek,  mint  esőben  a  hangyák,  rémülten  összekapaszkodtak. 

 • A napszél  mágneses  ereje?  Manapság  így  hívják  az  Istent?

Leonardó   nem  válaszolt. Felugrott  egy  autó  tetejére,  a  rémült,  reszkető  tömeg  köréje  gyűlt. 

 

 • Emberek, ne  féljetek!  A  Faustus  nincs  többé…Pozdorjává  égve,  meg  se  áll  a  Jupiterig!  A  Föld  felszabadult!

Hálás  moraj  hallatszott.

Megvan  a  Föld  új  vezére  —  gondolta  Miriam  szorongó  szívvel  —  csak  rakétája  ne  lenne  hozzá…         

Fotó: Imre Dóra

Villax Richárd: Barátom, Varjas Hunor

 

Augusztus volt, amikor a város egyik végéből a másikba költöztem. Meglepetésemre rögtön Varjas Hunorba ütköztem, aki – mint pár perccel később kiderült – akkor már vagy húsz éve abban a kerületben lakott.
            Rögtön felismertem. Arca erősen rögzült bennem az általános iskolában, ahol egy osztályba jártunk. Ő volt az, aki az égvilágon mindenre és folyamatosan panaszkodott. Hol arra, hogy mocskos a folyosó, hol, hogy az fel van mosva, és csúszik. De panaszkodott persze a matektanárra és mindenkire.
            Ő is megismert engem, és a kötelező tiszteletkörök után (hogy vagy, hogyhogy erre jársz stb.), mintha el sem telt volna huszonöt év, panaszáradatba fogott:
            – Ez a nyár… mint valami horror film! Elevenen fő meg az ember. Régen sosem volt ilyen forróság.
            – Hát azért volt… – vetettem közbe.
            – Frászt! – legyintett rám. – Most is úgy összeizzadtam magam, mint aki bepisilt. A fejem belsejében meg keményre főne a tojás!
            – Becsüljük meg, ami van! – indítványoztam. – Télen ezt fogjuk visszasírni.
            – Én biztos nem! – zárta le a beszélgetést Varjas. Enyhe sértődöttséget sugallt testtartása, ahogy elindult.
            Persze úgy alakult, hogy legközelebb decemberben találkoztunk. Átlagos téli időjárás uralkodott a városban. A környező hegyekben már esett némi hó, de lent az utcák száraz szélcsendben pihentek.
            – A hideg szétmarja a bőröm! – sziszegte Varjas, miközben fejét kihajtott gallérjai közé húzta. – De gyűlölöm ezt az időt!
            – Ami azt illeti – kezdtem óvatosan. – Nyáron éppen az ellenkezőjét mondtad.
            – Ha mondtam is, nem azt gondoltam! –  jelentette ki volt diáktársam önérzetesen.                                                                   Sarkon fordult, és mentében a Hair musical egyik betétdalát dúdolta: let the sun shine (had ragyogjon a nap).
             Legközelebb jóval bizarrabb körülmények közt találkoztunk. Egy temetésen. Az ő temetésén. Ismeretlen kéz dobta be a gyászjelentést postaládámba. Nem tudtam meg, miért távozott viszonylag idő előtt, nem is kérdezősködtem.
             Csak álltunk ott páran a két méter mély gödör körül. A szeles október pár csepp hideg esővel verte arcunkat. Nem volt kétségem, hogyan vélekedett volna erről szegény Varjas.

             A következő év viszont az én számomra indult hasonlóan rosszul: egy télvíz idején elkapott tüdőgyulladás következtében március elején meghaltam.
             Ahogy lelkem felfelé lebegett, mint az elengedett vidámparki luftballon, helyre kis portásfülkét pillantottam meg a sztratoszféra határán.
             – Péter vagyok, azaz kőszikla –  mutatkozott be a benne lakozó, ősz szakállas öregember. – Sajnos én nem dönthetek az ügyedben, fiam. A kapu után, ha a balra nyíló folyósón végig mész, ott találod Jézust. Légy vele udvarias! – tanácsolta, miközben cinkosan kacsintott. – Tudod, ő a főnök fia.
             Elindultam, amerre mondta. Egy kitárt ajtó mögött hosszú hajú, szakállas harmincas férfi ült íróasztalnál, vörös sújtásos, fehér ruhában. Invitálására beléptem a szobába.
             – Meghallgattál, amikor nem volt kinek panaszkodnom – kezdte.
             – Jó Uram! – szakítottam meg gondolatmenetét – Most látlak életemben, vagyis halálomban először…
              – Két dolog létezik Földön és Mennyben, ami dühít: ha Atyám házában kufárkodnak, és ha félbeszakítanak – majd nyugodtabb hangon folytatta. – Írva vagyon, bár ez nálunk ismeretlen fogalom, hisz nem használunk pénzt itt a Paradicsomban, szóval megíratott: ha valakit meghallgatsz, engem hallgatsz meg.
           Intett, hogy bemehetek. A határsorompó után közvetlen ott álltak nagyszüleim, akik bemutattak dédszüleimnek, kikkel eddig nem találkozhattam.
           Nagyapám feladatának érezte, hogy körbevezessen ebben az égi édenkertben. Egy folyót láttunk, melyből ezüstös halak villantak ki, ahogy ugráltak jókedvűen. Az átlátszó vízből hátrébb egy unikornis ivott.
           – Itt mindig huszonöt fok van – magyarázott nagyapám. – A Főnök hatezer éve ide kapcsolta a termosztátot, azóta így maradt.
           Tovább menve láttunk egy csapat boldog gyermeket focizni, illetve a kislányok inkább tollasoztak. Arrébb középkorúak csoportja izgatottan társalgott arról, hogy Elvis Presley hamarosan végigturnézza a Mennyek Országát. Meghívott, külhoni vendégként Bon Scott fogja előadni  Highway to Hellt.
           Döbbenetemre egy ismerős, bajuszos figurát láttam pipázgatni. A kellemes idő dacára pufajkát viselt.
           – Ez meg hogy kerül ide? – hüledeztem.
           – Ő hozta a legtöbb hívőt az Úrnak – kezdte öregapám. – Amikor meghalt, mindenki az Égre nézett, és csak annyit szólt: „van Isten”.
           Zöldellő parkot láttunk. A fák árnyaiban sorakozó sakkasztalokat ősz hajú emberek állták körül, hevesen elemezve az ülők által játszott partik állását.
           Átsétálva a parkon vízesést láttunk. Szikláiból orchidea-szerű növények hajladoztak a rájuk szitáló vízcseppektől. Lentebb a vízesés kis tóban végződött, melynek kristály vízében színes halak kergetőztek.
           Kirítt a vidám képből egy alak, aki sziklatömbön ülve tüntetőleg hátat fordított a jelenésnek, és arcát két tenyerébe temette.
           Közelebb lépve Varjast ismertem fel e férfiban.
           – Most meg mi a baj? – kérdeztem meglepetten.
           Barátom fel sem nézett, úgy mormolta inkább magának:
           – Nincs témám!

       

 

Villax Richárd, 2023. okt.

 

Fotó: Imre Dóra

Villax Richárd – Ballada

Mondták: ne menj erdőbe, 

Ha belepi est ködje, 

Misztikus múlt tej-ködje!

Bajod lehet belőle. 


Erdőn este sok a vad. 

Mind véredre szomjaznak;

Életedre szomjaznak. 

Testedből csak csont marad. 


Így hát útnak indultam, 

Erdőbe vitt az utam. 

Esti erdőn vitt utam. 

Bármi jött, én nem bújtam. 


Inkább arról álmodom:

Gyilkos vadat bevárom, 

Végzetemet itt várom, 

Melyik lény lesz hóhérom? 


Szemembe néz, ha akar… 

Éjben csillanó agyar, 

Felém fúró kés-agyar. 

És már mindent vér takar! 


(Szívem madarak eszik. 

Fiókáknak azt viszik, 

Táplálékul azt viszik. 

Ez a dolguk! Jól teszik!) 


Vadkan szőre csupa vér. 

Bőrén csordogál, mint ér. 

Régi sebbe beleér. 

Kettőnk vére összeér! 


Megszületek tavasszal, 

Sok kis csíkos malaccal, 

Egyik csíkos malaccal. 

A lét mégis marasztal! 


Elmúlik majd néhány ősz, 

Hogy az úton szembe jössz,

Az ösvényen felém jössz.. 

Ijedten megrökönyödsz! 


Bámullak vad-szememmel,

Majd elnyel egy zöld tenger;

Erdei száraz tenger. 

Vár a város! Menj, ember!

 

Villax Richárd 2023. 

 

Fotó: Imre Dóra

Villax Richárd – Dunavirág

          – A főni bekaphatja!

Nem túl fennkölt gondolat ez egy temetőben. Somoskői – született: Horváth – Zalánnak mégis ilyesmi forgott fejében, amikor édesanyja és mostoha apja sírja felé lépdelt az agyagos-sáros úton.

November elseje volt, munkaszüneti nap. Ma végre nem kellett transzformátorokat összeszerelnie, hogy csuklója és ujjai egyaránt belefájduljanak. Igen gyakran még szombaton is dolgozott, hogy tudja fizetni a lakáskölcsönt, amibe rövid házassága elején beleugrott, hogy azután rá maradjon a teher. A vasárnapot pedig általában nagynénjénél töltötte, takarítással, vagy – ha az időjárás megengedte – kerti munkával. Fizetség gyanánt pedig azt a megjegyzést kapta, mely szerint „nem törődik eleget a még élő rokonokkal”.

Szerencsére – Zalán így vélte: szerencsére – a háklis nagynéni egészségi állapota nem volt elégséges ahhoz, hogy kilátogasson az Újpest-végi temetőbe. Így hát a harmincöt éves férfi –igen, itt a temetőben – végre igazán békében, nyugalomban érezte magát.

Haladt az úton azzal a két csokor virággal, amit végül a temető kapujában vásárolt meg. Ide jövetelekor az Újpest központi aluljáróban is látott két szakadt, koszos külsejű férfit, akik egy felmosó vödörből árultak hozzájuk hasonlóan kókadt csokrokat. Az egyik alak, akinek fejét kopott „Mogürt” feliratú baseball sapka borította, bal kezével kihúzott a vödörből egy csokrétát, és a tétovázó Zalán orra alá nyomta. Másik kezével sárga nyelű, tekintélyes nagy kést villantott elő.

– Visszavágom, ha köll – húzta végig a kést a valóban hosszú szár mentén.

Zalánnak eszébe jutott, hogy az ünnepre tekintettel már utalták fizetését, így nincs rákényszerülve ilyen szánalmas virág megvételére. Megrázta fejét, és a lépcső felé indult.

– Köcsög –hallotta még a „Mogürt” sapkás megjegyzését, de úgy tett, mintha nem hallaná. Pedig még mostoha apja dörgedelmét is hallani vélte:

– Ha nem tudsz kiállni magadért, hogyan fogod majd megvédeni azokat, akiket szeretsz?

Ezt még akkor kérdezte Géza, a nevelőapja, amikor a nyolcéves Zalán arra kérte édesanyját, hogy ne csomagoljon neki uzsonnát, mert osztálytársai úgyis elveszik tőle. A középkorú katonatiszt jót akarhatott, de a „költői kérdéssel” csupán rögzítette a kisfiú lelkében a bátortalanságot. Úgy tűnt: évtizedekre.

 

Odaért a dupla sírhoz. A kőlapra helyezte a két, immár kifogástalanul friss csokrot; egyet-egyet felnevelőinek. Elképzelte, ahogy ők pedig a szétrohadt koporsódeszkák közti nyílásokon át egymás felé nyújtják csontkezüket, s azok egymásba fonódnak. Mindörökre.

Zalán nemző apja rögtön lelépett, amint megtudta, hogy partnere teherbe esett. Attól kezdve nem tudtak róla soha semmit. Igaz, úgy vélték mindketten – a fiú és az anyja – hogy nem is érdemel igazán érdeklődést tőlük.

Azután Zalán anyjának életében megjelent Somoskői Géza, ez a snájdig katonatiszt, és vele együtt az életre szóló, nagy szerelem. Megházasodtak, a fiút nevére vette a férfi.

 De közös fiuk is született; Kálmán. Őt, ahogy múlt az idő, egyre többen hitték Zalán bátyjának, mivel egyre többször védte meg féltestvérét a kötözködőktől, akiket az idősebb fiú tétovasága bátorított.

Kálmán örökölte a Somoskői-mentalitást. Ő is jót akart, de bátyjában elkeseredettséget ébresztett, amiért megóvta öt. Akárcsak felnőtt korukban, lakáshitelének bedőlésétől. Somoskői Kálmán ugyanis, miután elvégezte a „közgáz” egyetemet, egy üzleti tanácsadó céghez csatlakozott. Zseniális, gyakran formabontó ötletei megbecsülést eredményeztek, anyagi értelemben is.

Két és fél éve végzett az idősebb Somoskőivel a hasnyálmirigyrák. Felesége önfeláldozóan ápolta az utolsó pillanatig, majd négy hónapig sorvadt, végül utána halt.

Erről tanúskodott sírfeliratuk. Baloldalt Somoskői Géza neve, alatta születése, és elhalálozási dátuma napra pontosan. A jobb oldalra mindkét fiú édesanyja ezzel egy időben bevésette nevét és születési időpontját. Nem kis szemrehányást kapott ezért gyermekeitől. Pedig csak arról volt szó, hogy ő már tudta…És már csak halála évét és napját kellett odavésetni.

Azonban Zalán látómezejének alsó részén feltűnt még egy véset. A megemlékező odakapta tekintetét, és…

…a saját nevét látta ott, középen lent: Somoskői Zalán!

– Jól van, jól van, semmi gond! – suttogta maga elé. Nyilván előrelátóan bevésették az ő nevét is a legutóbbi korrekció után. Csak eddig nem tűnt fel. Az is természetesnek hatott, hogy az egységesség jegyében az ő születési éve, napja is ott virított.

De, hogy azután egy kötőjel, s utána még egy dátum… „20… november 3.”. Hiszen az holnap után lesz!

Zalán kitapogatta önön nevét, majd alatta a két dátumot. Azután a felső két névre tévedt a keze. Semmi kétség! Ugyanaz a mélység, ugyanaz a karc. Nem képzelődött.

Eszébe jutottak az ID tv szombat esti, okkultista műsorai, és az ott mutatott állítólagos túlvilági üzenetek, melyek falakon jelentek meg váratlanul, majd tűntek tova. „Ez is talán ilyen” – gondolta. Valamilyen erők közölték vele elhalálozásának időpontját, ami két nap múlva esedékes.

 

Kábultan támolygott kifelé a sírkertből. Hazaérve a szánalmas, második emeleti kis lyukba, mint egy automata gép tett eleget a napi rutin íratlan szabályainak: fürdött, vacsorázott, bekapcsolta a televíziót.

Amikor végre csöndet varázsolt maga köré, és már az ágyban feküdt, a Hold pedig beszórta sárgás fényét a sötétítő és az ablak közt támadt résen, azon elmélkedett, milyen furcsa jószág ez az élet: eddig aránytalanul sok szenvedést adott neki, most meg valahogy mégis sajnálja elmúltát. „Csak az életösztön” – suttogta maga elé (hiszen nem volt vele látszólag senki), majd álomba szomorkodta magát.

 

 Óracsörgés után tántorgó részeg módjára tette meg az ágya és a konyha közti pár méteres utat. Kávét lapátolt a „kotyogósba” , a fele persze mellé ment. Ahogy gázra rakta a kávéfőzőt, keze reflex-szerűen a rádió bekapcsoló-gombjára tévedt. Szokása volt meghallgatni a híreket, mintegy megérkezve a realitásokhoz. 

– Nem! – rántotta vissza kezét, mintha tűzhöz ért volna. – Az utolsó napomat ne rontsa el semmiféle háború, árvíz, vagy földrengés!

Amég lefőtt a kávé tovább gondolta a dolgokat. És vajon munkával miért rontaná el a legvégső (teljes) napját, amikor az ő munkája szinte rosszabb, mint az emlegetett katasztrófák?

Kopott mobiltelefonja után nyúlt, de keze megremegett, ahogy főnökére gondolt…aki többé már nem élet és (éh)halál ura! Hát ez az! Mit tud neki már ártani?

Néhány másodperc múlva éppen ez a hajdani úr jelentkezett.

– Tessék, Tabajdi!

– Szia, főnök! Azért hívlak, mert ma nem megyek be. Dolgom van.

A hosszú csend a másik oldalon azt sugallta: nem ezt szokták meg Zalántól.

– Nem lehet csak úgy… – végül erre a félmondatra futotta a máskor oly improvizatív Tabajdi főnöktől.

– Holnap még annyira sem tudok megjelenni – feszítette Somoskői Zalán tovább a húrt.

– Új állást találtál? – kérdezett rá hökkenten Tabajdi. 

– Igen. A Pokolban leszek fűtő!

– Haha! Jó vicc!

– Nem vicc – zárta rövidre az „utolsó napos” férfi, és lenyomta a piros gombot készülékén. „Örülj neki, hogy felhívtalak” – dünnyögte maga elé. Persze, nem csak azért hívta fel a „főnit” (aki bekaphatja), mert örömet kívánt szerezni neki, hanem hogy ne zaklassa őt érdeklődő hívásával ezen a napon, amit még maradéktalanul ki akart élvezni.

De vajon milyen formában?

Ahogy elrévedt, a porosodó könyvespolcon akadt meg tekintete. Eszébe jutott, mily régen olvasott már! Este mindig keserű fáradság zavarta ágyba, a betűk összemosódtak volna szeme előtt.

Végül lekapott a polcról egy vékonyka Nemere István-féle kémtörténetet, és lehuppant foteljébe. Rendkívül élvezte a betűfalást. Együtt nyomozott a szimpatikus főszereplővel, gondolatban segített neki az ádáz verekedésekben, majd – ha úgy hozta – együtt szedték fel a gyönyörű és okos nőket. 

Amikor egy fogadáson „vettek részt”, akkor döbbent rá, milyen éhes, hiszen gyomrát eddig mindösszesen a reggeli kávé terhelte, most meg igencsak dél volt. Cipőt vett, kabátot, és elindult egy hely felé, aminek kirakatán már sokszor betekintett. Ott emberek boldogan lapátoltak  svédasztalról különféle ételkölteményeket tányérjukba. Ő is ezt tette volna, de az étterem előtti táblára tekintve úgy vélte: a „csak” szócska utáni összeg neki mégis inkább sok. Most viszont az okozott volna nehézséget, ha mindenképp végére akart volna járni egy nap alatt a bankszámláján állomásozó összegnek.

Gulyáslevest, rakott krumplit, illetve desszertnek diós tésztát fogyasztott, vigyázva arra, nehogy túl egye magát, és az utolsó napot gyomorgörcsben agonizálva fejezze be. Így is elérte a „kaja-kóma”. Hazament tehát szundikálni kicsit.

Azaz: szundikált volna, ha nem épp az ablaka alatt gyűltek volna össze az őszi szünetnek köszönhetően időmilliomos ifjak egy futball meccs erejéig. Majd a beton pályán pattogott hangosan a labda, s e hang vegyült a játszók, illetve a körülöttük gyűrűt alkotó spontán nézősereg kiáltozásaival. Gondolta: talán túl tudná őket kiabálni, hogy „hallgassanak már el a picsába”. Legfeljebb feljönnek és meglincselik. Na, akkor mi van, pár órával előbb döglik meg.

De ehelyett ötlete támadt. Előkereste régi, szakadt, kínai sportcipőjét, és hozzá szintén kínai melegítőt húzott. Éppen félidőre ért le. 

– Be szabad állni, fiúk? – lépett oda a pihenő játékosokhoz. 

– Be szabad, faterkám! – vetette oda egy colos. A megjegyzést a többiek harsány hahotája kísérte. – Úgyis páratlanul vagyunk. 

– Sajnos éppen a vesztésre álló csapat küzd létszámhiánnyal – folytatta egy jóval alacsonyabb, aki csak éppen hogy bizonyult magasabbnak Zalánnál. A kamaszok ekkor is kuncogtak. 

– Nem baj, fordítunk! – kiáltott Zalán lelkesen, de belül nem nagy meggyőződéssel. 

A két csapatot melegítő felső viselése, illetve nem viselése különböztette meg egymástól. A középkorú férfinak szerencséje volt a csapatba kerüléssel, mert a novemberi csípősség dacára pár percen belül összeizzadta pólóját. 

Pedig kezdetben csak tekintetével üldözte a bőrgolyót, mely ágyúgolyóként repkedett körülötte. Majd végre elé pattant a labda, és jó nagyot rúgott bele, csakhogy az minél távolabb kerüljön kapujuktól. 

Egy elől ragadt csapattárs lába elé hullott a bőr, aki néhány lépés után a melegítő felsősök kapujába vágta azt. Nagy volt az ováció mind a pálya köré gyűlt nézők, mind a csapattagok részéről. Nem is annyira a gólszerzőt, mint Zalánt ünnepelték, aki – legalábbis látszólag – mértani pontosságú passzt adott. 

– Jól van, faterkám! – jegyezte meg a colos, de ezúttal senki nem nevetett. 

A férfinak megjött az önbizalma. Ezáltal többet helyezkedett előre. Egy éles beadás mindenki lába előtt elcsúszott, majd éppen az ő sípcsontjának vágódott neki, onnan meg egyenest az ellenfél kapujába! Ezzel vége is volt a mérkőzésnek. Mindenki Zalánnal akart kezet fogni, néhányan hátba veregették. 

–  Nagy voltál, faterkám! – lelkendezett a hosszú fiú, de a többiek lehurrogták tiszteletlensége miatt. Sőt, egy győztesnek járó energiaitalra is meghívták, de ő megköszönte, nem élt vele.

Ehelyett hazament, átöltözött, mert úgy döntött: a közeli fürdőben piheni ki a küzdelmet. Olyan régen járt ilyen „lustulós” helyen, hogy fogalma sem volt, mi itt a rendszer. De végül elfoglalt egy öltöző szekrényt, és lépcsők, folyósok labirintusán át megtalálta a medencéket. 

A büfében sört vásárolt. Leült a medence falánál húzódó kőpatkára, és tovább olvasta reggel megkezdett könyvét. Nem túl sok idő alatt bekebelezte a hátra lévő fejezeteket, és már csak nézelődött. Tekintete megakadt egy-egy jó vágású fürdőruhába öltözött hölgyön. Idáig azt hitte: ilyesfajta fürdőt csupán idős emberek látogatnak. A látvány alaposan rácáfolt. 

Bár régen volt nővel, nem sóvárgott, hanem boldoggá tette, hogy az élet még felvillantja előtte szépségeit. Azután a hely szellemének megfelelően kimázolt fal figurái között valami kérész-félét vett észre. Ennek hatására ismét a büfé felé vette az irányt. Ezúttal csak egy tollat kért kölcsönbe a pultostól. 

A könyv hátsó, belső borítójára kezdett írogatni. „Tiszavirág vagyok a Duna partján…” Még kamaszkorában próbálkozott egy-egy verssel. Most sem sokáig merülhetett bele az alkotásba. Csengő, női hang zökkentette ki:

– Bocsánat, nincs még egy, felesleges tolla? Keresztrejtvényt szeretnék fejteni. 

Párduc testű, szőke, rövid hajú, harminc körüli hajolt fölé citromsárga bikiniben. 

– Az az igazság, hogy a büfében kértem, de hátha van nekik még egy. 

Zalán kimászott a vízből. 

– Menjünk! Legalább meghívom egy kávéra. 

A férfi felbátorodott annak tudatában, hogy feltehetőleg már semmilyen kudarc-élményt nem kell sokáig hordoznia lelkében. 

– Könnyű vérűnek fog tartani, ha elfogadom a meghívást? – nézett a nő fürkészőn Zalánra. 

– Csak olyannak, aki szereti a kávét. 

Összemosolyogtak, és a rövid sor végére álltak. Leültek egy műanyag asztalhoz, és magasba emelték a forró, fekete italt tartalmazó műanyag pohárkákat, mintha pertut innának. Kiderült: a nőt Nórának hívják. 

– Ne haragudj a közvetlenkefésért  –kezdte Nóra – de nagyon vonzó, amikor egy férfi olvas. 

Zalán viszonozhatta volna a bókot, hogy neki meg mindig tetszettek a Nórához hasonló, „svéd típusú” nők, de ez – testmagasságát tekintve – tragédia volt számára. 

– Én a színházat is nagyon szeretem – a nő nem is hagyott időt. 

– Úgyszintén –  kontrázott Zalán, bár igen régen járt efféle intézményben. Viszont rossz alvó volt, éjszaka pedig sok színházi közvetítést adtak a tévében. Emiatt egészen jól el tudott beszélgetni színházrajongó partnerével az elkövetkezendő percekben. 

–  Én a „Ma este színház” oldalról szoktam jegyet vásárolni. Ismered? 

A férfi nemet intett. A nő egy perc türelmet kért, és okostelefonnal kezében tért vissza. 

– Nézd csak! Itt kiárusítják olcsón a megmaradt színházjegyeket. Hoppá! Játék a kastélyban, Vígszínház. Egyik kedvenc darabon. És van is két jegy! 

– Hát akkor nyomjunk rá gyorsan! Kifizetem. 

– Majd fizetsz a büfében, a szünetben. Azt hiszem, így is én járok jobban. Meglepően olcsó a jegy. 

Jót nevettek, majd megbeszélték, hogy mindketten hazamennek rendbe szedni magukat, és háromnegyed hétkor találkoznak a körúti színház előtt. 

A fürdő kapujában búcsúzni készülődtek, amikor a szemközti, új építésű ház oszlopai között bujkáló alakra lettek figyelmesek. 

– Újra bújócskázunk, mint gyermekkorunkban? – kiabált kacagva féltestvérének Zalán. 

Kálmán leleplezve magát a párhoz lépett. 

– Sziasztok…ha tegeződhetünk – tette hozzá Nórára nézve. Zalán még sose látta őt ennyire zavarban. 

Az idősebb fivér bemutatta a férfit és a nőt egymásnak. 

– Nem akartam zavarni – magyarázta bújócskáját a máskor mindig határozott Kálmán. – De nem is fogok tovább, sietek egy üzleti tárgyalásra. 

Zalánnak feltűnt, hogy testvére autó, sőt aktatáska nélkül indul tárgyalni, de inkább az estére koncentrált, miután elbúcsúztak egymástól mind a hárman. 

Ugyanis megfelelő öltözetről kellett gondoskodnia, mert olyasmire sem futotta idáig pénzéből. Egy bevásárlóközpont férfi ruházati boltját vette célba. A kedves eladónő szívesen segített az állványok közt szerencsétlenül tébláboló férfinak, aki a próbafülke tükre előtt feszítve már remekül érezte magát a kiválasztott, kékes-fekete öltöny-szettben. 

– Maradhat rajtam ez a ruha? – mutatott végig magán az eladó előtt állva. – Színházba megyek, nem lesz időm hazamenni. 

– Természetesen – mosolygott a fiatal lány, és nylon szatyrot adott Zalánnak utcai ruhája számára.

A folyosó egyik kanapéján hajléktalan kucorgott, élvezve a jó meleget, amég ki nem tessékelik. Zalán az ő kezébe nyomta a ruháival teli szatyrot, és a köszönömöt sem várva meg, kisietett az épületből. 

Hamar megérkezett a színházhoz, de Nóra is előbb jött. A nő piros kabátja kék koktélruhát takart. Függő fülbevalói halkan csilingeltek. Mégis ő dicsérte meg Zalánt:

– Mód felett kulturált a férfi, akinek ruhatárában ilyen izléses darabok vannak! 

– Igazán összeöltöztünk – mosolygott Zalán, utalva arra, hogy mindketten kékben feszítettek. 

– Szabad a karját, uram? – a lány fejével a bejárat felé intett. 

– Ha nem zavar, hogy fél fejjel magasabb vagy… 

– Színházlátogatók vagyunk, nem kirakati babák! – karolt bele Nóra a férfi felkínált karjába. Akinek ekkor tűnt fel, hogy partnere diszkréten mellőzte a magas sarkú cipő viselését, hogy mégse legyen annyira kínos a szituáció. 

Az alapból színvonalas darab fényét Benedek Miklós és Lukács Sándor játéka emelte. Volt mit megbeszélni a szünetben egy-egy konyak mellett! A második felvonás végén kiderült, hogy jubileumi előadást láthattak. Ugyanis egy hatalmas tortát toltak be zsúrkocsin. A színházi emberek egy-egy szelettel kínálták az első sorokat. Zalánék távolabb ültek, nekik már nem jutott, de ez nem befolyásolta vidám hangulatukat.

Beugrottak az első körúti bárba, mely útjukba akadt. Inkább csak azért, hogy meghosszabbítsák az együtt töltött időt. Itt is konyakot rendeltek. 

–Jó, hogy nem autóval jöttél – jegyezte meg a nő, amikor már kissé csillogott mindkettőjük szeme. 

– Nincs autóm – vallotta be Zalán. – Ide, Budapestre, minek? Csak idegeskednék a dugók miatt. 

-–Jogos – mosolyodott el Nóra, és koccintásra emelte feles poharát. Azután beszélgettek. Ki hány éves, hol dolgozik… persze, Zalán a szavak szintjén kicsit feljebb emelte magát a munkahelyi szamárlétrán. Mire kiderülhetne a pontos igazság, ő már…  

– Kezdek éhes lenni – tapogatta hasát Zalán. – Ugorjunk be valahova egy jó vacsorára. 

– Ne költsünk! – javasolta Nóra. – Nem messze lakom innen. Összeütök egy jó rántottát! 

A magas lány egy újépítésű házban élt a Váci út elején, szemben egy irdatlanul nagy bevásárlóközponttal. Lifttel mentek fel az ötödikre. Belépve a lakásba Nóra azonnal nekilátott a vacsora előkészületeinek. Zalán ezalatt kicsit körbenézett a lakásban. A fiatalabb generációra jellemzően fekete-fehér színkontraszt dominált a berendezési tárgyak tekintetében.

Savanyúsággal ették az időközben elkészült rántottát.

– Ez igazán nagyon finom volt! –jegyezte meg Zalán, és lustán nyújtózott egyet.

– Inkább villásreggelinek való – szerénykedett Nóra.

– Reggelire is ehetjük ezt! – csapott le a magas labdára a férfi. Ő már nem az a félszeg Zalán volt, aki huszonnégy órával ezelőtt. Felszabadultan beszélt és viselkedett az éjszaka hátralévő részében is. Hiszen a kudarc mit számított volna az időnek ilyen rövid mezsgyéjén?

 

Miután olyan közel kerültek egymáshoz, amennyire férfi és nő egymáshoz közel kerülhet, Nóra Zalán mellkasán pihentette szép fejecskéjét.
            – Egyéjszakás, vagy életre szól? – szegezte a szőke lány partnerének a kérdést.
            – Mindkettő egyszerre! – felelt meg őszintén Somoskői. Miután szíve hölgye értetlenül bámult rá, kénytelen lett feltárni előtte a történet lényegét.Ő pedig figyelmesen végighallgatta. Szemei elkeseredettséget tükröztek: végre megtalálta a másik felét, és máris búcsúzni kell tőle. Majd talán a remény mondatta vele:
            – Azért én megnézném azt a sírfeliratot!
            Zalán alig észrevehetően megvonta a vállát.

            Másnap reggel a férfi kinyújtózkodott, amennyire partnere teste azt engedte, és megállapította: él… Lassan Nórát is keltette. Némán kávéztak, reggeliztek, majd útnak indultak a temetőbe.
            Zalán úgy gondolta, majd ott fogja a sír előtt agyonütni a guta. Ez lenne igazán sorsszerű. Elég fosul telt ez az életnek gúnyolt akármi – kivéve, ezt az utolsó napot, na ezért érdemes volt megszületni!
            Nóra is ugyanúgy végigsimította a vésett betűket, számokat, ahogy a férfi is tette uszkve negyven órával ezelőtt. Tekintetük a másikét kereste, és egymás szeméből azt olvasták: „nincs mit tenni”.
            – Sejtettem, hogy találkozunk! – Kálmán most egy fa mögül ugrott ki, ahogy előző délután az oszlopok közül. – Nem volt egyszerű olyan sírkövest találni, akit rá tudtam venni ilyen turpisságra.
             – Pont olyan vagy, mint az apád! – csattant fel Zalán. – Megszégyenítettél!
             – Apánk és én csupán azt szerettük volna elérni évtizedeken át – szegezte mutatóujját testvérére Kálmán – hogy végre egyszer elhagyd a kibaszott komfortzónádat! Igazán sajnálom, hogy csupán így sikerült! Csak amit az ID tévén látsz, abban hiszel.
             Zalán már elindult öccse felé, hogy jól megrángassa. De egy pillanatra megállt, és gyorsan végiggondolta, mi történt vele az elmúlt huszonnégy órában. Hát majd hogy nem több, mint az összes addigi napján együttvéve!
             Odalépett Kálmánhoz, és inkább átölelte.

Villax Richárd 2023.

 

 

 

 

Brunner Tamás – Délután recitativo

Képzeljük el, hogy egy tükör előtt állunk, majd fogjuk meg óvatosan a tükör négy sarkát és hajlítsuk magunk felé mindaddig amíg egy gömbbé nem válik, aminek a közepében vagyunk. Képzeljük el hogy van benn világosság és látjuk magunkat a tükörben, ahogy a falhoz nyilván az ujjunk végtelenül nagyra nő, míg a háttérben maradó testünk összezsugorodik hangya méretűre. Képzeljük el, hogy a hátunk mögé is belátunk a gömbölyű – homorú – tükör segítségével, és egyszerre látjuk egy felületről önmagunkat elölről és hátulról. Most képzeljük el, hogy van nálunk egy másik tükör, egy gömbtükör , egy tükör felületű kis labda amelyet a kezünkbe fogunk, és helyezzük el ezt a tükröt önmagunk és a nagy gömb-tükör közé, úgy hogy egyszerre lássunk önmagunkat benne és a szemben lévő falon, egyidejűleg önmagunk hátát a szemben lévő falon, valamint a kezünkben lévő kis labda tőlünk távolabb eső oldalán ugyancsak a nagy tükörben. Képzeljük el, hogy nem vagyunk ebben a gömbben egyedül. Határozzuk meg a velünk lévő más személyek helyét a gömbön belül, majd képzeljük el, hogy minden személy kezében hasonló kisebb nagyobb tükör-labda van, amelyben mindaz az látszik amit az imént felsoroltam, természetesen mi magunk is. Mennyire érezzük magunkat elveszettnek, amikor azt tapasztaljuk, hogy ha elindulunk bármely irányba az a különböző nézőpontokból egyszerre látszik előre és hátra történő mozgásnak, valamint jobbra és balra valamint le és fel irányú mozgásnak. Mennyivel érezzük elveszettebbnek mint a világmindenség fekete ege előtt?

Fotó: Imre Dóra