Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

Könczöl Mária – Miénk

Kezdetektől miénk volt a fény,
a bizonyosság; a kétely más tájra költözött,
befont, körülölelt minket az ég,
s mi szálltunk elszürkült életek fölött
 
Miénk lett az élet, miénk a reménység,
kezünkben melengettük az egész világot.
Nekünk teltek percek,
a mindenség ránk szabta gyönyörét, 
feltétlen szerelmünkben
egymáshoz símulva végtelen a mámor.
 
Remegő testünkön a szerelem a mákony.
Miénk volt éjszaka, mit elvettünk reggel is.
Érzelmünk elvarázsolt, vágyunk röpített héthatáron,
s nehezen hittük, hogy csalfa is tud lenni.
Hogy megtagadhat százszor,
ha nem szeretünk így mindig. 
 
Miénk, kezdetektől miénk volt a lét,
játszotta velünk tünde játékát,
megfogott és megtartott az ég
felett, míg meg nem tagadta tőlünk mámorát.
 
Talmi álmok, csöppnyi ígéretek
hitették velünk, itt a végtelenség.
Megálmodni sem kell, csak elvenni, 
mert együtt élni gyönyörűség. 
 
Tűnékeny erő volt, s bár tudtuk minden percben,
szívünk dobbanása, lelkünk ezer hangja
elnyomta. És a valósággal szembeni esélytelen perben
a bírák kimondták szerelmünk halálát,
mi már régen belénk volt kódolva. 
 
Mert belénk volt kódolva elejétől a pusztulás,
hiába őriztük kábán, egymástól bódultan,
szerelem-pajzsunk lassan repedezett már,
s mi idővel csak némán ölelkeztünk, könnyünk visszafojtva.
 
Míg nem intett a megszokás,
óvatlanná váltunk.
S így veszett el idővel minden
gyönyörű, szép álmunk.
 
Még miénk volt az érzés,
miénk a reménység,
még karunk ölelte törékeny világunk,
mégis, mikor éjre éj jött, s a kéj jóllakott már,
elindultunk messze, vesztve minden álmunk.
 
Mert tudtuk már; nem miénk a végtelen,
Szerelmünk csak röpke villanás volt,
minek – bár felégette az egész világot -,
pernyéjén örökkévalóság nem terem.

Fotó: Imre Dóra

Mondd!

Mondd! Voltál már úgy? 
Kerested önmagad az emberek között. 
Mentél volna már, mert semmi nem kötött. 
Kezedben a lámpás már nem világított.
Nem marasztaltak üres hajnalok.
 
Mondd! Voltál már úgy,
Hogy nehéz volt a lét? 
A magas kötéllel repültél volna, 
De nem fogott a kéz. 
Messze volt a közel, öled már kihűlt, 
Magány kínja rettent üres szemed mögül. 
 
Mondd! Voltál már úgy, 
Hogy a szép is bemocskolt?
Mostad volna arcod, a forrásból vér folyt. 
Bénított a közöny, s a jó szó is rémített. 
Félelmed a sötét nappalokból falakat épített. 
 
Mondd! Voltál már úgy, 
Hogy a pokol tüze sem melegített? 
Bamba, kiürült arcok erdejében tétován botladoztál, 
Hideg, szélverte válladra felhőket terítettél  némán, 
De reszketéseden a meleg eső sem segített. 
 
Mondd! Voltál már úgy,
Hogy a semmi volt a jó? 
Kihalt körülötted minden, 
S a kopár hegytetőn a hó
Temetett mindent, élő érzést, mulandót, 
S a hegy lábánál jó volt lebegni csendben. 
 
Mondd! Voltál már úgy? 
Mondd! 
 
Könczöl Mária

Fotó: Imre Dóra

Mit kívánsz?

Mit kívánsz? Mondd bátran!
Mind elhozom neked.
 
Elhozom a szépség kevély kacérságát, 
Haldokló virágok kínnal telt múlását,
Csönd-szülő kiáltás konok némaságát,
Lámpámba lopott Nap vakító világát. 
 
Elhozom a gyönyör sűrű érverését, 
Sötét színű felhők fény-megváltó kékjét, 
Vérlepte aranyak eszelős csengését, 
Égverő szeleknek csituló zenéjét. 
 
Elhozom a percek fájó tisztaságát, 
Part-korbácsoló víz egy szelíd hullámát, 
Ál-messiásoknak világ-vesztő átkát, 
Kiégett hitetlen megszépülő álmát. 
 
Elhozom a vágyak beteljesülését, 
Viharverte tájak béke-váró éjét, 
Félrevert harangok régen-haló csöndjét, 
Asszonnyá-lesz szüzek tiszta szelídségét. 
 
Elhozom a halál fekete csodáját, 
Átok-vert istenek hit-tépázta árnyát,
Ijedtté rémülő emberek bezárkózottságát, 
Róka-arcú vének taszító jóságát. 
 
Elhozom szeretők megejtő szépségét, 
Robajló vízesés örvénylő mélységét, 
Elhozom a bűnök könnyű ébredését, 
Vért-síró csillagok megváltó holt-fényét.
 
Mit kívánsz? Mondd bátran! 
Mind elhozom neked. 
Elhozom, ha kéred, igaz szerelmemet. 
 
Könczöl Mária

Fotó: Imre Dóra