Pilinszky

J ónak lenni minden emberhez, 

Á radt a vágy meghasadt szívedből.

N em lehet mégsem, szálka létünk

O lykor a másik húsába szúr.

S írva kapunk mégis feloldozást. 

Franc Prox